Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  13,70 zł , zmiana od tamtej pory: -78,39%

Re: Genxone bedzie hitem już w debiucie

Zgłoś do moderatora
A to już wrzucałem, ale powtórzę:

Z dokumentu informacyjnego Carpathii przed debiutem na NC w 2019:

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane jest:

300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiątgroszy) każda.

.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 4osoby fizyczne i 1 osoba prawna(Unicap Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie)uznane za klientów profesjonalnych.

Ryzyko związane z notowaniem akcji Emitenta na rynku AeRO w Bukareszcie (Rumunia)

Emitent wskazuje, że 2.902.763 akcji serii B, B2, B3, C i D spółki notowanych jest na rynku AeRO prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez giełdę BVB w Bukareszcie. Akcje notowane są od 25.02.2015 r. Wedle wiedzy Emitenta, z uwagi na brak bezpośredniego połączenia operacyjnego pomiędzy depozytami (KDPW oraz Depozitarul Central), nie jest możliwe wprowadzenie akcji serii B, B2, B3, C, D do obrotu w Polsce na zasadzie dual listingu. Jeżeli taka możliwość pojawi się, zamiarem jest podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku NewConnect. Emitent nie przewiduje wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku AeRO.Emitent wskazuje, że cena emisyjna akcji seri B, B2, B3, C i D wynosiła od 3 do 3,6 PLN za akcję.

 W ciągu ostatnich 12 miesięcy obroty wyniosły łącznie około 13,7 tys.RON (około 12,3 tys. PLN).Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie istnieje ryzyko podaży akcji serii B, B2, B3, C i D na rynku NewConnect

Ponadto należy wskazać, że Alternatywne Spółki Inwestycyjne mają ograniczoną możliwość pozyskiwania środków w drodze emisji prywatnych. Zgodnie z art. 70f ustawy o funduszach podmioty posiadające status ASI mogą przeprowadzać oferty prywatne skierowane wyłącznie do klientów profesjonalnych. Oferta akcji serii E przeprowadzona w trybie oferty prywatnej skierowana została za pośrednictwem podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej co Emitent –Domu Maklerskiego INC S.A. –wyłącznie do klientów profesjonalnych

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
CARPATHIA 24,89% 2,96 2022-06-27 16:10:18
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.