Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  14,34 zł , zmiana od tamtej pory: -15,62%

Re: Fibo . . .

Zgłoś do moderatora
Dnia 2021-11-28 o godz. 16:30 ~jo napisał(a):
> Qgen
> Rezerwa obowiązkowa 2% ma zastosowanie od 30 XI 2021 i dotyczy także funduszy ,dobrze zrozumiałem ?

Rezerwa obowiązkowa
W 2014 r. obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej obejmujący dotychczas banki, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych działające w Polsce, został rozszerzony na spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz na Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.
Rezerwa obowiązkowa ma na celu łagodzenie wpływu bieżących zmian płynności sektora bankowego na stopy procentowe na rynku międzybankowym. Obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rachunkach w NBP służy również ograniczaniu nadpłynności banków.
Rezerwę obowiązkową stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz środków zwrotnych otrzymanych z BFG. Wysokość stopy rezerwy obowiązkowej ustala Rada Polityki Pieniężnej. Od 30 kwietnia 2020 r. stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 0,5 proc. dla wszystkich rodzajów depozytów, z wyjątkiem środków uzyskanych z tytułu transakcji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata, dla których stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 0 proc. Podmioty naliczające rezerwę obowiązkową pomniejszają kwotę naliczonej rezerwy o równowartość 500 tys. euro.
Środki rezerwy obowiązkowej są oprocentowane na poziomie stopy referencyjnej.
nbp.pl

 2,00 obowiązywać będzie od 2021-11-30, zgodnie z uchwałą nr 10/2021 RPP z dnia 2021-10-06
https://www.nbp.pl/dzienne/stopy.htm

T+2

stąd taka nagonka, straszenie

Do jutra niby mają czas, skok z 0,5 na 2% ale system rozliczeń jest taki że pieniądze z operacji mają z piątku dopiero w poniedziałek a rezerwa od północy z poniedziałku na wtorek. z dn 29/30 bo od " 2,00 obowiązywać będzie od 2021-11-30".

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PKPCARGO 1,85% 12,10 2022-05-20 17:01:28
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.