Forum Giełda +Dodaj wątek

Re: ENERGOPOL-- wkoncu ruszył i moze zrobic nawet 30%tyle mieszków sie k

Zgłoś do moderatora
26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 19/2010

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. informuje o podpisaniu w dniu 25 marca 2010 roku ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu ("Zamawiający"), w imieniu Konsorcjum firm w składzie:
Lider Konsorcjum: "Energopol - Południe" S.A.
Członek Konsorcjum: Firma Budowlana "Wulkan" Piotr Pająk,
umowy na wykonanie robót budowlanych zadania pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoły - Kontrakt nr 14b1" realizowanego w ramach Projektu Funduszu Spójności "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - FAZA II".
Wartość podpisanej umowy: 24.068.972,07 PLN netto.
Kary umowne zawarte w umowie (Klauzula 8.7. Warunków Kontraktu):
Odszkodowanie umowne za zwłokę: 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia płatne w PLN.
Maksymalna kwota kar umownych za zwłokę: 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
Maksymalna kwota odszkodowań umownych: 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
Termin zakończenia robót: 24 miesiące licząc od Daty Rozpoczęcia. Data Rozpoczęcia nie będzie
późniejsza niż 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
O wyborze przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu oferty złożonej przez Spółkę Zarząd informował w Raporcie bieżącym nr 75/2009.
Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

kom espi abs
-------------------------------------------------------
dzis moze byc nawet +30% po takiej zwalee

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
CNT 1,85% 16,50 2020-05-29 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.