Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,45 zł , zmiana od tamtej pory: -28,00%

Re: Efekt domino na długu BVT

Zgłoś do moderatora
BVT0419
Seria: C
ISIN: PLBVTSA00020
Rynek: GPW ASO

Obligacje są zabezpieczone dwoma hipotekami, zastawem rejestrowym i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od dnia przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

emitent spóźni się w spełnieniu wymagalnych świadczeń z tytułu obligacji serii C,emitent spóźni się w spełnieniu wymagalnych świadczeń z tytułu jakiejkolwiek innej serii swoich obligacji o co najmniej 5 dni roboczych,walne zZgromadzenie emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości przekraczającej 30 proc. zysku netto wykazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym,wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2017 r. lub 2018 r. zgodnie z rocznym zbadanym sprawozdaniem finansowym będzie wyższy niż 4,0x,

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
BVT 2,53% 0,32 2020-01-20 09:59:17
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.