Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,43 zł , zmiana od tamtej pory: -2,31%

Re: dale,j nie potrafią sklecić tego raportu ?

Zgłoś do moderatora
z tego coś wyszło? jakoś nie widziałem komunikatu o inwestorze
Data sporządzenia:
2019-10-01

Skrócona nazwa emitenta

PL GROUP S.A.

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej dla marki PL Detailing

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 30 września 2019 r. zawarł z osobą fizyczną niezwiązaną z Emitentem (Inwestor) umowę w zakresie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu struktury organizacyjnej, która operacyjnie i kapitałowo będzie zdolna do realizacji celu biznesowego w postaci zadań gospodarczych realizowanych aktualnie w ramach segmentu działalności PL Group związanego z działalnością pod marką PL Detailing (Projekt).

W celu realizacji Projektu Strony zamierzają powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której będą wspólnikami, posiadającymi łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym (Spółka), do której Inwestor wniesienie wkład pieniężny a PL Group wniesienie wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W terminie 25 Dni Roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy PL Group zobowiązuje się do zawiązania Spółki, w której 100% udziałów w kapitale zakładowym zostanie objętych przez PL Group.

PL Group przystąpi do Spółki jako wspólnik, którego wkładem będzie wkład niepieniężny (aport) w postaci organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w ramach segmentu działalności PL Group związanego z działalnością pod marką PL Detailing.

Zgłoszenie Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi w terminie 5 dni roboczych od jej zawiązania.

Niezwłocznie po rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych, do Spółki przystąpi Inwestor. Inwestor zobowiązał się objąć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki za wkład pieniężny w wysokości 473.000 zł, za który obejmie udziały stanowiące w łącznym kapitale zakładowym Spółki 49 % udział.

Umowa inwestycyjna zakłada standardowe zapisy w zakresie prawa pierwszeństwa oraz prawa przyciągnięcia (drag along) przy zbywaniu udziałów przez któregokolwiek ze wspólników.

Następstwem umowy inwestycyjnej będzie zawarcie do dnia 31 października 2019 r. umowy najmu pomieszczeń biurowych (około 334 m2) oraz magazynowych (około 637 m2) zlokalizowanych w nieruchomości położonej w kompleksie logistycznym przy ul. Łopuszańskiej 38B, dzielnica Włochy pod działalność marki PLDETAILING, o negocjowaniu warunków której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 27/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PLGROUP -8,66% 0,42 2021-05-06 16:29:22
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.