Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  7,10 zł , zmiana od tamtej pory: 0,70%

Re: CPD Celtic - cena skupu opiera się na ich wartości godziwej !!

Zgłoś do moderatora
Tak w porę bo wczoraj 20.08.2020 podjęli uchwałę...

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
3) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
4) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.
8) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki.
9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: - oddano ważne głosy z 5.174.100 akcji, stanowiących 19,62 % kapitału zakładowego, - oddano 5.174.100 ważnych głosów, z czego: 5.174.100 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, 

1. Umorzenie Akcji, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony na zasadzie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu procedury opisanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
CELTIC 1,42% 7,15 2021-09-23 11:08:44
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.