Forum Giełda +Dodaj wątek

Re: A nie zapominajmy o STARKDEV toteż niezła rakieta 0.06 juz czeka

Zgłoś do moderatora
EVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA - Pośrednie nabycie akcji Spółki.

24-01-2011, ostatnia aktualizacja 24-01-2011 21:29

RB-W_ASO:Pośrednie nabycie akcji Spółki.
RAPORT BIEŻĄCY >>>
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-24
Skrócona nazwa emitenta
STARK DEVELOPMENT S.A.
Temat
Pośrednie nabycie akcji Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 24.01.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza spółki Fogut Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.

W wyniku uzyskania przez Fogut Holdings Limited statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie wobec spółki Atlantis S.A. w Płocku będącej jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, Fogut Holdings Limited pośrednio nabył 28.125.000 akcji Emitenta co stanowi 12,50 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawnia do oddania 28.125.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz Fogut Holdings Limited poinformował, że pośrednie nabycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku dokonania zamiany obligacji posiadanych przez Fogut Holdings Limited na akcje spółki Atlantis S.A. w dniu 10.12.2010r. Na skutek czynności zamiany obligacji na akcje Fogut Holdings Limited nabyła 26.880.000 akcji spółki Atlantis S.A. w Płocku która to ilość stanowi 65,98% łącznej liczby akcji Atlantis S.A. w Płocku oraz uprawnia Zawiadamiającą do oddania 26.880.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A. w Płocku.

Fogut Holdings Limited poinformował, że przed nabyciem akcji spółki Atlantis S.A. w Płocku nie posiadał ani pośrednio ani bezpośrednio żadnych akcji Emitenta.

Ponadto Fogut Holdings Limited poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółce.

Ponadto Fogut Holdings Limited poinformował, że inne podmioty od niej zależne z wyjątkiem Atlantis S.A. w Płocku posiadającej 28.125.000 akcji Spółki, co stanowi 12,50 % łącznej liczby akcji Spółki oraz pośrednio uprawnia do oddania 28.125.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, nie posiadają akcji Emitenta oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Załączniki

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
STARKDEV 0,00% 0,01 2013-12-11 09:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.