Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  51,20 zł , zmiana od tamtej pory: -1,95%

Razem 2,9 mln. euro?!! ponad 12 mln. zł. !!??

Zgłoś do moderatora
1. Kwoty 750.000 euro w terminie do dnia 6 października 2020 r. tytułem płatności kwoty głównej zobowiązania, wynikającej z płatności miesięcznych rat za miesiące od kwietnia 2019 r. do listopada 2019 r., z tym, że rata za miesiąc listopad 2019 r. wyniesie 50.000 euro. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy fińskiej kancelarii prawnej obsługującej Spółkę, o zaksięgowaniu na rachunku bankowy ww. kwoty, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI,


2. Kwoty 250.000 euro w terminie do dnia 15 listopada 2020 r. tytułem płatności kwoty głównej zobowiązania, wynikającej z płatności miesięcznych rat za miesiące od listopada 2019 r. do stycznia 2020 r., z tym, że rata za miesiąc listopad 2019 r. wyniesie 50.000 euro. Płatność zostanie dokonana bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki,


3. Wszystkich pozostałych kwot wynikających z należności głównej oraz odsetek w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. na rachunek bankowy Spółki, tj.


a) kwoty 600.000 euro tytułem płatności kwoty głównej zobowiązania, wynikającej z płatności miesięcznych rat za miesiące od lutego 2020 r. do lipca 2020 r.,
b) kwoty 297.984 euro tytułem zwrotu kosztów obsługi prawnej poniesionych przez Spółkę,
c) kwoty 40.776 euro tytułem zwrotu kosztów opłat administracyjnych oraz wynagrodzenia arbitra poniesionych przez Spółkę,
d) odsetek za zwłokę, naliczonych od miesięcznych rat ceny zakupu, które stały się wymagalne w okresie od kwietnia 2019 r. do listopada 2019 r. do dnia zapłaty pierwszej raty, o której mowa w pkt 1,
e) odsetek za zwłokę, naliczonych od miesięcznych rat ceny zakupu, które stały się wymagalne w okresie od listopada 2019 r. do stycznia 2020 r. do dnia zapłaty drugiej raty, o której mowa w pkt 2,
f) odsetek za zwłokę, naliczonych od miesięcznych rat ceny zakupu, które stały się wymagalne w okresie od lutego 2020 r. do lipca 2020 r. do dnia zapłaty trzeciej raty, o której mowa w pkt 3,
g) odsetek za zwłokę (obecnie 7%), naliczonych od kosztów opisanych w pkt 3 lit. b i c, począwszy od dnia 17 września 2020 r. do dnia zapłaty trzeciej raty, o której mowa w pkt 3.


Łączna wysokość trzeciej raty wyniesie 1.059.707 euro pod warunkiem, że Kuu Hubb dokona terminowych płatności wszystkich opisanych wyżej rat.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
CHERRY -1,57% 50,20 2020-11-23 17:02:28
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.