Forum Giełda +Dodaj wątek

raport półroczny

Zgłoś do moderatora
widzieliście raport półroczny ?


Pozycja 1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produk 145906,00 83389,00 36438,00 18455,00
tów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operac 21522,00 -2093,00 5375,00 -463,00
yjnej
Zysk (strata) brutto 22729,00 -2036,00 5676,00 -451,00
Zysk (strata) netto 18541,00 -1428,00 4630,00 -316,00
Przepływy pieniążne netto z działal 12390,00 -5865,00 3094,00 -1298,00
ności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal -915,00 -14920,00 -229,00 -3302,00
ności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal -4188,00 -1775,00 -1046,00 -393,00
ności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem 7287,00 -22560,00 1820,00 -4993,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła 1,11 -0,09 0,28 -0,02
(w zł lub EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną 1,08 -0,08 0,27 - 0,02
akcję (w zł lub EUR)
  • raport półroczny Autor: ~Basia

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ORZBIALY -4,72% 24,20 2021-10-21 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.