Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  3,43 zł , zmiana od tamtej pory: -24,78%

raport okresowy półroczny

Zgłoś do moderatora
w lekkim skrócie:
 - w I półroczu 2021 roku przychody w wysokości 414 174 tys. zł., tj. na
poziomie zbliżonym do osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku
-  wzrost o 22% sprzedaży konstrukcji stalowych produkowanych przez Kolb Sp. z o.o.
- cd udziału w budowie korytarza gazowego Północ – Południe
- w I półroczu 2021 roku dostawa 17 km rur DN700 na budowę gazociągu Polska – Litwa, dostawa 36 km rur DN700 na budowę gazociągu Polska - Litwa odcinek południowy, dostawa 36 km rur DN1000 dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe.
- w I półroczu 2021 roku Izostal S.A. zawarł z Gaz-System S.A Umowę Częściową na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN1000 dla O.G.P. Gaz-System S.A. - Gazociąg Gustorzyn - Wronów zamówienie 1 o długości około 75km.  Wartość  Umowy  Częściowej  208,7  mln  PLN  brutto.  Umowa do dnia 30.04.2022 r. 
- w czerwcu złożona przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum)  oraz  Stalprofil  S.A.  (Partner  Konsorcjum)  oferta  na  dostawy  izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn – Wronów oraz Dolna Odra .W lipcu Gaz-System S.A. potwierdził wybór oferty
- złożona  w  czerwcu  przez  Konsorcjum  w  składzie:  Izostal  S.A.  (Lider  Konsorcjum)  oraz  Ferrum  S.A. (Partner Konsorcjum) oferta na dostawy rur dla zadania „Dostawa izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 dla zadania Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica – w m. Siechnice" okazała się najkorzystniejsza.
- inne projekty :dostawa dla kontrahenta niemieckiego izolowanych rur w zakresie DN250-DN900 w ilości 3 km na łączną
wartość ok. 3 mln zł., dostawa dla kontrahenta włoskiego izolowanych rur w DN15-DN1000 na łączną wartość ok. 28 mln zł., dla kontrahenta słowackiego  izolowanych rur w  zakresie  DN500-DN800 w ilości 1,6 km na łączną wartość ok. 1 mln zł.,  dostawa dla kontrahenta krajowego izolowanych rur w DN1200 w ilości 0,9 km na łączną wartość ok. 12,9 mln zł., dostawa dla kontrahenta krajowego izolowanych rur w DN300 na łączną wartość ok. 2,2 mln zł., dostawa rur izolowanych DN150-DN500 w ilości 10 km na łączną wartość 3 mln zł na rzecz PSG Sp. z o.o.,  dostawa  rur  izolowanych  DN1000  w  łącznej  ilości  50  km  o  wartość  60  mln  zł  na  rzecz  kontrahenta krajowego, dostawa rur izolowanych DN250 w ilości 51 km na łączną wartość 2 mln zł na rzecz klienta krajowego, dostawa taśmy gorącowalcowanej w ilości ok 13,0 tys. ton na wartość ok 45 mln. zł. na rzecz klienta krajowego.
na dzień publikacji raportu Izostal S.A. posiada portfel zamówień na łączną wartość około 780 mln zł. Realizacja tych zamówień przypada na najbliższe 12 miesięcy
- Grupa Kapitałowa Izostal S.A. w I półroczu 2021 roku wypracowała zysk netto w wysokości 11 031 tys. zł. to jest o 30%  więcej  w  porównaniu  do  analogicznego  okresu  ubiegłego  roku,  co  jest  wynikiem  bardzo  dobrym,  w szczególności mając na względzie pandemię Covid-19

jest raczej dobrze, ale jak to wpłynie na kurs ??
  • raport okresowy półroczny Autor: witstwosz

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
IZOSTAL -0,39% 2,58 2022-05-19 15:59:56