Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,61 zł , zmiana od tamtej pory: 16,39%

Raport bieżący 16/2013, stary ale...

Zgłoś do moderatora
jakże na czasie. Raport za 2019 będzie myślę sporym zaskoczeniem.

Treść raportu poniżej:

"Zarząd ENERGOINSTAL S.A. informuje, że w dniu 14.10.2013r. wpłynęła do Spółki podpisana z Sopockim
Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA umowa z dnia 08.10.2013r. dotycząca wystawienia gwarancji
należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek pod projekt "Budowa kogeneracyjnego bloku
fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A."na kwotę 62.464.320,00
zł.
Termin ważności gwarancji: od 14.10.2013r. do 29.10.2019r.
Zabezpieczeniem roszczeń regresowych Gwaranta, jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z
wystawienia Emitenta.
Kryterium uznania umowy za znaczącą, jest wartość umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych
ENRGOINSTAL S.A."

Pozdrawiam.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
ENERGOINS -1,39% 0,71 2022-07-04 15:00:00