Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,01 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Przetarg na sprzedaż składników przedsiębiorstwa Próchnik S.A.

Zgłoś do moderatora
Syndyk masy upadłości Próchnik Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Łodzi zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 233) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci:
·         ruchomości (produkty gotowe, wyposażenie, zapasy);
·         100% udziałów w E-COMMERCE Próchnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000505855);
·         wartości niematerialnych i prawnych wyrażonych w znakach towarowych przynależnych do Upadłego.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 4.805.000,00 zł(cztery miliony osiemset pięć tysięcy złotych)
Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 309, w dniu 31 lipca 2020 roku, godzina 12.00.
Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 27 lipca 2020 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z czytelnym napisem na kopercie; „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 - nie otwierać do dnia 31 lipca 2020 r., godzina 12.00 " (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 27 lipca 2020 r.,wpłacić wadium w kwocie  400.000,00 zł (czterystu tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik SA w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Próchnik SA w upadłości - sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).
Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w Sądzie Rejonowym w dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37.
Regulamin przetargu i Opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dostępne są również na stroniewww.syndyk.info.pl w zakładce Przetargi.
Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres biuro® kancelariak2.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.
Termin oględzin ruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo [email protected]
  • Przetarg na sprzedaż składników przedsiębiorstwa Próchnik S.A. Autor: ~teddy

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PROCHNIK 0,00% 0,01 2019-01-17 15:19:48
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.