Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,35 zł , zmiana od tamtej pory: -81,62%

Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów ASM GROUP S.A

Zgłoś do moderatora
Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent") informuje, iż w dniu 2 grudnia 2015 roku Emitent otrzymał od akcjonariusza tj. Green S.r.l. w likwidacji z siedzibą w Rzymie pod adresem, 00192 Rzym, Włochy, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorstw pod numerem 08565420018 (dalej: „Green”) zawiadomienie o zawarciu w dniu 27 listopada 2015 roku, przez tego akcjonariusza, transakcji nabycia 2.033.814 akcji Emitenta (dalej: „Akcje”) zrealizowanej poza obrotem zorganizowanym. 

W wyniku nabycia Akcji akcjonariusz Green S.r.l. w likwidacji przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Zgodnie z treścią otrzymanego od Green S.r.l. w likwidacji zawiadomienia, przed dokonaniem opisanej transakcji akcjonariusz posiadał 2.033.813 akcji Emitenta, które stanowiły 3,44% kapitału zakładowego oraz dawały prawo do 2.033.813 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 3,44% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Po dokonaniu raportowanej transakcji akcjonariusz posiada 4.067.627 akcji Emitenta, stanowiących 6,89% kapitału zakładowego Emitenta dających prawo do 4.067.627 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,89% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
  • Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów ASM GROUP S.A Autor: ~grupaASM2015

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
ASMGROUP -2,26% 0,43 2021-09-21 09:11:46