Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,67 zł , zmiana od tamtej pory: 4,49%

Propertynews.pl - raport I kw w skrócie...:)

Zgłoś do moderatora
https://www.propertynews.pl/centra-handlowe/lockdowny-nie-pozwolily-rank-progress-na-osiagniecie-dodatniego-wyniku,91785.html

"W pierwszym kwartale 2021roku GK Rank Progress wypracowała 11 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 12 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z najmu powierzchni handlowej, które obniżyły się jednak do 10,2 mln zł z 11,5 mln zł. Spadek przychodów był wynikiem dwóch lockdownów, jakie dotknęły grupę w pierwszym kwartale bieżącego roku.


W pierwszym kwartale Grupa Rank Progress wygenerowała 1,2 mln zł zysku na sprzedaży wobec 2,5 mln zł zysku na sprzedaży w analogicznych okresie roku poprzedniego.
Spadek zysku był odzwierciedleniem spadku przychodów ze sprzedaży, przy niezmienionych kosztach działalności operacyjnej.
Rentowność na sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosła 8,4 proc., wobec 15,8 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Na koniec I kwartału 2021roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 74,1 tys. mkw. i wartości godziwej 518,6 mln zł.
Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 2,4 mln zł wobec zysku 28,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największy udział w zysku na działalności operacyjnej stanowił wynik na nieruchomościach, który wyniósł 2,3 mln zł. Na wynik na nieruchomościach złożyły się różnice kursowe w kwocie +5,1mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie -2,5 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -0,3 mln zł.

Przychody finansowe spadły do 1,5 mln zł z 2,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, Koszty finansowe istotnie się zmniejszyły do 6 mln zł,wobec 23,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek kosztów finansowych wynikał z mniejszych ujemnych różnic kursowych, które wyniosły 2,7 mln zł wobec 19,2 mln zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Pozytywnym sygnałem jest spadek kosztów odsetkowych do 2,1 mln zł z 2,5 mln zł, w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Niestety, wprowadzane lockdowny w pierwszym kwartale,nie pozwoliły na osiągnięcie dodatniego wyniku netto. Grupa zanotowała 3,2mln zł skonsolidowanej straty netto, wobec 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszym kwartale roku poprzedniego.

W najbliższym kwartale planowane są prace przygotowawcze przy projekcie handlowym w Duchnowie k. Warszawy oraz projekcie handlowym w Piotrkowie Trybunalskim. Prowadzone będą dalsze prace budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu. Dla nieruchomości w Olsztynie złożony został wniosek o pozwolenie na budowę pierwszego etapu budowy osiedla mieszkaniowego.

Aby obniżyć zadłużenie Grupy oraz zapewnić finansowanie kolejnych inwestycji, Rank Progress kontynuuje procesy sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania.

Oprócz funkcjonujących obiektów, Grupa posiada bank ziemi o powierzchni 43,2ha i szacunkowej wartości rynkowej 162,3mln PLN z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych."

Ciekawy kwartał przed nami... Lepiej z akcjami się nie rozstawać...:)

Budujemy centra handlowe oraz osiedla, posiadamy galerie handlowe, budujemy galerie handlowe... No i bank ziemi który kryje w rzeczywistości dużo większe pokłady finansowe niż jest to ujęte w raportach...:)

A to wszystko przy c/wk = 0,23 (a wartość księgowa wciąż zaniżona...)...

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
RANKPROGR -3,12% 2,79 2021-09-17 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.