Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  9,00 zł , zmiana od tamtej pory: 5,56%

Prokuratura ściga troli z bankiera!!!!!

Zgłoś do moderatora
https://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/3155718,excellence-sa-(27-2021)-oswiadczenie-zarzadu-excellence-sa

Zarząd Spółki Excellence S.A. ("Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku, iż w związku z publikacją na forum internetowym portalu Bankier.pl komentarzy przez użytkowników posługujących się pseudonimami "Mark55" oraz "Babciaciecierka", i, podjął wymagane prawem działania tj.
1) Wystosował do spółki Bonnier Business Polska sp. z o.o. wezwanie o usunięcie nieprawdziwych komentarzy, które w zostały przez administratora forum usunięte. Warto podkreślić, że administrator forum Bankier.pl podjął działania zobowiązujące go prawnie oraz wykazał reakcję natychmiastową i profesjonalną. Tym samym administrator forum Bankier.pl jest podmiotem nie powiązanym z żadnymi zarzutami wnoszonymi w zawiadomieniu przeciwko autorom wpisów.
2) Skierował do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2021.328 t.j. z dnia 22 lutego 2021 roku), zgodnie z którym: kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 596/2014, dokonuje manipulacji, o której mowa w art. 12 tego rozporządzenia podlega grzywnie do 5.000.000,00 złotych albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo obu tym karom łącznie.
W ocenie Zarządu Spółki, wiadomości zamieszczone przez wspomnianych użytkowników doprowadziły do podważenia zaufania Akcjonariuszy do Spółki oraz Członków jej organów i miały na celu wywołanie spadku kursu akcji Spółki. Stąd Zarząd w ochronie interesów Spółki oraz jej Akcjonariuszy zrealizował swój obowiązek zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie jego sprawców, czyli ww. opisanych użytkowników forum.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, iż podejmowane będą wszelkie przewidziane prawem działania, mające na celu zachowanie dobrego imienia przez Spółkę, a także ochronę interesów Spółki oraz jej Akcjonariuszy.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
INNOGENE -2,06% 9,50 2021-10-15 15:17:13
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.