Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,58 zł , zmiana od tamtej pory: 10,59%

projekt uchwały, tak dla poprawy nastroju

Zgłoś do moderatora
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
 §1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako:Spółka), po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021roku do dnia 31 grudnia 2021roku, obejmującego:
−jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki,wykazujące po stronie
aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie92.009tys. złotych (dziewięćdziesiąt
dwa miliony dziewięć tysięcy złotych);
−jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto Spółki w
kwocie27.436tys. złotych (dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści sześć
tysięcy złotych);
−jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych,wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych z kwoty 3tys. złotych (trzy tysiące złotych) do kwoty709tys.
złotych (siedemset dziewięć tysięcy złotych), tj. o kwotę706tys. złotych (siedemset
sześć tysięcy złotych);
−jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki, wykazujące zwiększenie
kapitału własnego Spółki z kwoty ujemnej 75.902tys. złotych (siedemdziesiąt pięć
milionów dziewięćset dwa tysiące złotych) do kwoty ujemnej48.466(czterdzieści
osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
BAHOLDING 5,64% 0,64 2022-11-25 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.