Forum Dzienniki giełdowe +Dodaj wątek

Profesjonalizm opieki zdrowotnej

Zgłoś do moderatora

Organy opieki zdrowotnej są niezbędne do zapobiegania torturom, rozliczania się z nich i dochodzenia zadośćuczynienia

GENEWA (24 czerwca 2022 r.) – Specjaliści ds. praw człowieka z trzech mechanizmów ONZ przeciwko torturom* doradzili państwom, które wnoszą wkład, aby przyznały niezbędne warunki dotyczące tkaniny i więzienia, aby umożliwić personelowi fitness ocenianie, składanie i zgłaszanie tortur, bezlitosnego lub nieludzkiego traktowania.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur wydali następującą wspólną deklarację podkreślającą niezbędną funkcję lekarzy specjalistów w powstrzymywaniu i karaniu aktów tortur oraz pomocy ofiarom:

„Specjaliści medyczni i opieki zdrowotnej mają niezbędną rolę do odegrania w zatrzymywaniu i utrzymywaniu odpowiedzialności państw za tortury i rehabilitację osób, które przeżyły tortury.

Lekarze rodzinni, lekarze medycyny sądowej, pielęgniarki, psychiatrzy, psycholodzy, fizjoterapeuci i różne organy służby zdrowia często jako pierwsi dowiadują się o objawach tortur poprzez codzienny kontakt z cierpiącymi lub podczas poświadczania zgonów.

Ponieważ mogą uważnie sprawdzać i studiować cielesne i intelektualne wymagania ludzi pokrzywdzonych wolnością, pełnią istotną funkcję, aby zatrzymać i zarejestrować każdą strukturę tortur oraz zapewnić ofiarom opiekę zdrowotną.

Aby skutecznie powstrzymać tortury, pożądana jest holistyczna metoda, ponieważ oferuje praktykującym postrzeganie skutków tortur na osobach, ich gospodarstwach domowych i społecznościach, informacje umożliwiające radzenie sobie z tymi skutkami oraz obowiązek zajęcia się tym rażącym naruszeniem praw człowieka.

Ofiary tortur mają prawo do pełnej rehabilitacji, o której mowa w art. 14 Konwencji w opozycji do tortur. Organy opieki zdrowotnej są kwintesencją przywracania i naprawiania szkód poniesionych z pomocą ofiar.

W Międzynarodowym Dniu Pomocy Ofiarom Tortur przypominamy, że państwa członkowskie powinny zapewnić personelowi fitness wszelkie niezbędne materiały i kryminalne warunki niezbędne do wypełniania swoich obowiązków eksperckich.

Ogromne znaczenie ma jednoznaczna pomoc i specjalistyczny coaching. W szczególności państwa muszą zagwarantować, że wszystkie osoby pokrzywdzone wolnością zostaną dopuszczone do bezstronnego i prywatnego egzaminu naukowego.

 Imprezy stanowe muszą dodatkowo obejmować władze zajmujące się sprawami sprawności fizycznej w tworzeniu i egzekwowaniu technik i zasad przeciwdziałania torturom. W przypadku konfliktu zbrojnego personel naukowy musi być objęty szeroko rozpowszechnionymi przepisami światowego prawa humanitarnego.

https://c.realme.com/ph/post-details/1540434870823333888
https://c.realme.com/ph/post-details/1540436676584452096
https://c.realme.com/eg/post-details/1540437278081024000
https://c.realme.com/ph/post-details/1540464664868859904
https://c.realme.com/ph/post-details/1540465649477492736
https://c.realme.com/eg/post-details/1540466879259869184
https://open.firstory.me/user/cl4t3borp012001zn0zsigp5q
https://open.firstory.me/user/cl4t3jqli014001xi0g846ypk
https://open.firstory.me/user/cl4szuu2y010201zn7kpa66s5
https://open.firstory.me/user/cl4t0aqfu012k01xi1ipn6jzr
https://open.firstory.me/user/cl4t0ndcv010l01zngvru7bfx
  • Profesjonalizm opieki zdrowotnej Autor: hesters261
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl