Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  5,66 zł , zmiana od tamtej pory: -15,90%

Próba przejęcia firmy o podobnym profilu co REMOR SOLAR

Zgłoś do moderatora
Jak widać nie tylko ja widzę potencjał w tym segmencie branży.

Raport bieżący 7/2021
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej : "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 18 lutego 2021 roku podpisał list intencyjny dotyczący ustalenia warunków potencjalnego nabycia przez Emitenta spółki K500 Sp. z o.o. (dalej: "K500") działającej na terenie Polski w branży odnawialnych źródeł energii.

Spółka K500 zajmuje się produkcją gotowych rozwiązań montażowych do układów fotowoltaicznych, posiadając m.in. autorskie konstrukcje aluminiowo-stalowe do paneli solarnych i fotowoltaicznych, platformę internetową do dystrybucji (prowadzoną pod adresem: www.k500.pl), sieć sprzedaży, bazę klientów, technologię związaną z rozwiązaniami fotowoltaicznymi oraz know-how z branży OZE.

Rozpoczęcie negocjacji zakupu spółki K500 wpisuje się konsekwentnie w realizowany rozwój Spółki poprzez inwestycje w branżę odnawialnych żródeł energii, w szczególności projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych.

Ewentualne przejęcie K500 pozwoli na pozyskanie nowych kompetencji i know-how w zakresie rozwiązań z dziedziny projektowania i produkcji aluminiowo-stalowych konstrukcji do montażu paneli solarnych i fotowoltaicznych. Dodatkowo wykorzystanie platformy internetowej K500 umożliwi Spółce dalszy dynamiczny rozwój w obszarze OZE, w tym szczególności poprzez sprzedaż podzespołów do fotowoltaiki w formule e-commerce.

Strony zgodnie ustaliły, iż będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia rozważanej transakcji. Ostateczna decyzja co do nabycia i ustalenie ceny nabycia spółki nastąpi w wyniku badania due diligence, którego zakończenie Strony wstępnie zaplanowały na koniec lutego 2021 roku. Zawarcie umowy przyrzeczonej zakupu K500 planowane jest do końca I kwartału 2021 roku.

Źródła finansowania potencjalnej transakcji będą przedmiotem dalszych ustaleń Emitenta, przy czym brane są pod uwagę wszystkie dostępne formy finansowania. Między stronami potencjalnej transakcji nie zachodzą żadne powiązania osobowe i kapitałowe.

Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na wstępną szacunkową wartość transakcji, a także na strategiczny charakter potencjalnej umowy zakupu spółki.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
REMORSOL -1,65% 4,76 2021-11-26 16:41:53