Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,72 zł , zmiana od tamtej pory: -33,82%

Prawa przysługujące każdemu akcjonariuszowi

Zgłoś do moderatora
 • Prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia (art. 422 KSH)
 • Actio pro socio: prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (art. 486 oraz 487 KSH)
Przymusowy odkup i wykup (art. 83 u.o.p. oraz w przypadku istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz w przypadku łączenia się spółek art. 416 KSH, 516 § 3 KSH oraz art. 51611 KSH)

 • Prawo do informacji od zarządu spółki (art. 428 KSH)
 • Prawo głosu na walnym zgromadzeniu (art. 411 KSH)
 • Prawo do uczestnictwa na walnym zgromadzeniu (art. 406 KSH oraz 4061 KSH)
 • Prawo do wydania imiennego świadectwa depozytowego od podmiotu prowadzącego rachunek maklerski (art. 328 § 6 KSH)
 • Odpis księgi akcyjnej (art. 341 KSH)
 • Odpis listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu (art. 407 § 1 KSH)
 • Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia (art. 407 § 2 KSH)
 • Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądanie wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH)
 • Odpisy sprawozdań i opinii biegłego rewidenta zatwierdzanych na walnym zgromadzenu (art. 395 § 3 KSH.)
 • Prawo do informacji dotyczących stosunku dominacji (art. 6 § 4 KSH)
 • Prawo do dywidendy (art. 347 KSH)
 • Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w ramach emisji nowych akcji (art. 433 KSH)
Prawo do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki, po zaspokojeniu wierzycieli (art. 474 KSH)
 • Prawa przysługujące każdemu akcjonariuszowi Autor: ~Piotr

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
FAM 11,11% 1,80 2018-02-19 15:28:13
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.