Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  79,00 zł , zmiana od tamtej pory: -10,00%
Rzeczywiście warunki emisji co do liczby akcji nie spowodują że Dominika i BIF osiągną 95% żeby zrobić przymusowy wykup. Tylko znowu będziemy mieli problemy z płynnością... i totalnie wymęczenie...
ale są jeszcze takie rzeczy jak:

1. Zgodnie z KSH
Art. 445. § 1. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga większości trzech czwartych głosów. Powzięcie uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, a w odniesieniu do spółki publicznej, co najmniej
jedną trzecią kapitału zakładowego. Uchwała powinna być umotywowana.
Według danych z ostatniego raportu kwartalnego spółki, Mansa Investments posiada 51,6 proc. jej akcji, a BIF IV Europe Holdings 22,8 proc. (PAP Biznes) Prawie mają 3/4 więc na WZA pewnie się uda.

2. W kontekście ostatniego wezwania i próby ściągnięcia PEP przy ograniczaniu PP dotychczasowym akcjonariuszom od razu powinno to zostać zaskarżone. Miejmy nadzieję że fundy będą bronić honoru...

3. W kontekście dostępu do finansowania i kasy z UE (nowa perspektywa i fundusz odbudowy) czy Spółka rzeczywiście potrzebuje tyle pieniędzy.... 47 x 21.426.807 = 1 007 059 929 PLN
Ostatnio była mowa o 650 mln że BIF obejmie w ramach umowy inwestycyjnej z Dominiką w ciągu 2 lat... i to miało starczyć na wkład własny na offshore...

4. Prawdę mówiąc żeby bronić takiego rozwiązania można zgodzić jak cenę emisji mielibyśmy określaną jak na CIECHu też mają to samo czyli podwyższanie w ramach kapitału docelowego i uwaga:
Ponadto, aby zapewnić, że cena emisyjna akcji lub warrantów subskrypcyjnych zostanie ustalona na poziomie nie odbiegającym od ceny rynkowej akcji Spółki w momencie podejmowania stosownej decyzji przez Zarząd, cena emisyjna akcji nie może być niższa od ceny ustalonej (...) z uwzględnieniem m.in. średnich cen rynkowych akcji spółki notowanej na rynku regulowanym w okresie 3- i 6-miesiecznym. Zastosowanie tego sposobu ustalenia (minimalnej) ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego stanowi dodatkowy mechanizm zabezpieczający interesy akcjonariuszy Spółki.

Strasznie grają na wymęczenie akcjonariuszy mniejszościowych... no po prostu trwa mała wojenka z Kulczykami...

 • PP Autor: ~iNFO
 • Re: PP Autor: ~Joozek
 • Re: PP Autor: ~iNFO
 • Re: PP Autor: ~pep
 • Re: PP Autor: ~Ruda
 • Re: PP Autor: ~Realista
 • Re: PP Autor: ~Animator
 • Re: PP Autor: ~Realista
 • Re: PP Autor: ~Rozsadny
 • Re: PP Autor: ~Bajden
 • Re: PP Autor: ~Rozsadny

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PEP -0,97% 71,10 2021-07-23 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.