Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,71 zł , zmiana od tamtej pory: -16,02%

Powołanie Rady Naukowej Medicofarmy Biotech

Zgłoś do moderatora
Kilka dni temu Spółka zaprezentowała skład nowo powołanej Rady Naukowej, o której Prezes Kilczewski wspominał na konferencji prasowej oraz chacie z 16-tego czerwca tego roku. Rada będzie wspierać spółkę w zakresie opiniowania projektów badawczych i rozwojowych.

Skład Rady przedstawia się następująco:

- prof. dr hab. Andrzej Bogusław Legocki (przewodniczący Rady). Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2003-2006.

- med. Dr med. N. med. I n. o zdr. Magdalena Bujalska-Zadrożny

- prof. dr hab. Jan Barciszewski


Życiorys, nabyte doświadczenie oraz know-how w/w naukowców pokazuje z kim Spółce udało się nawiązać współpracę. Jest to zdecydowanie czołówka polskich naukowców z ogromnym dorobkiem oraz networkingiem tak istotnym w tej branży.

Profesor Andrzej Bogusław Legocki:
Biochemik, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Profesor nauk przyrodniczych. W latach 1962-1988 związany z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, w którym kierował Zakładem Biosyntezy Białka. Od roku 1983 w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, gdzie kierował Pracownią Inżynierii Genetycznej oraz Pracownią Biologii Molekularnej Roślin. W latach 1988–2003 dyrektor Instytutu, obecnie przewodniczący Rady Naukowej Instytutu. Zajmował się badaniem mechanizmów biosyntezy białka, funkcją transferowych kwasów rybonukleinowych oraz biologią molekularną symbiotycznego wiązania azotu przez rośliny motylkowate. Członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Akademia Europaea oraz Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). W latach 2003-2006 pełnił funkcję Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Honorowy Obywatel Poznania.


Profesor Magdalena Bujalska-Zadrożny
Farmakolog od wielu lat związana z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Od 2012 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Farmakodynamiki. Jej zainteresowania naukowe są związane głównie z badaniem patomechanizmów uczestniczących w powstawaniu różnych rodzajów bólu, a także poszukiwaniem sposobów jego łagodzenia. W roku 2010 po raz pierwszy podjęła próbę praktycznego wykorzystania wyników eksperymentalnych prac badawczych. Owocem tych badań było uzyskanie dwóch patentów przyznanych w Europie i USA. Zaplanowała i przeprowadziła badania przedkliniczne oraz współuczestniczyła w zakończonych sukcesem badaniach klinicznych jednego z objętych ochroną patentową połączeń. W latach 2016-2019 pełniła funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.


Profesor Jan Barciszewski
Profesor w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę naukową rozpoczął badając strukturę, stereochemię i właściwości produktów naturalnych. Zidentyfikował kilka modyfikowanych nukleozydów w tRNA oraz badał ich rolę w procesie biosyntezy białka. Interesuje się diagnostyką oraz terapią guzów mózgu u ludzi. Poszukuje nowych znaczników molekularnych oraz rozwija nowe narzędzia oparte o kwasy nukleinowe dla regulacji ekspresji informacji genetycznej. Od kilku lat prowadzi intensywne badania nowych związków (modulatorów epigenetycznych) pochodzenia naturalnego, regulujących procesy starzenia oraz kontrolujących mechanizmy indukcji nowotworów.


Każda z w/w osób wnosi ogromne doświadczenie oraz nieocenioną wiedzę do Spółki. Dodatkowo widać wyraźnie, iż Spółka zacieśnia współpracę z IChB PAN w Poznaniu, gdzie na ukończeniu są już prace związane z uruchomieniem nowoczesnego laboratorium mieszczącego się w kampusie UAM . Warto również przypomnieć, iż tylko w Poznaniu realizowane będą następujące projekty:

Badania nad zastosowaniem mRNA w tworzeniu innowacyjnych terapii leczniczych:
Wykorzystanie technologii kwasów nukleinowych (dsRNA, siRNA, etc.) oraz związków niskocząsteczkowych pochodnych kwasów nukleinowych do obniżania poziomu ekspresji białek współtworzących macierz pozakomórkową (ang. extracellular matrix

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
MEDICOBIO -5,00% 2,28 2021-10-27 16:49:55
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.