Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  146,60 zł , zmiana od tamtej pory: -9,28%

Poprzednie kwartały były słabnące i taki obraz pozostanie.

Zgłoś do moderatora
Pozostanie, bo wynik za III q choć lepszy od prognoz analityków, to nie jest lepszy od wcześniejszych kwartałów mimo ich spadającej tendencji.
Oczywiście hasło pt "lepsze" na iluś ludzi zadziała i bez doczytania ze zrozumieniem do końca komunikatu, stworzą sztuczny popyt - na chwile.

Okazji po przecenach parę jest. Nawet coś tak okazałego , niczym ukryty w ciszy park na terenie metropoli;

Japonia to dodatkowy bonus, bo Japończycy zanim podpiszą umowę współpracy, tym bardziej na wyłożenie pieniędzy ( do 197 mln euro - prawie 1 mld zł )sprawdzają/testują/determinują moment/prześwietlają firmę-ludzi.

cytat z komunikatu ;
Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 14.11.2022 r., Spółka zawarła z Ono Pharmaceutical Co., Ltd. z siedzibą w Osace, Japonia („Ono”) umowę o współpracy. Przedmiotem Umowy jest współpraca w zakresie rozwoju małych cząsteczek zdolnych do degradacji ustalonego przez obie strony celu molekularnego, który może mieć zastosowanie przede wszystkim w zakresie chorób neurodegeneracyjnych. Postanowienia Umowy o Współpracy obejmują wszelkie wskazania chorobowe u ludzi objęte powyższym celem molekularnym oraz nieograniczony zakres terytorialny współpracy.
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. (Japonia) jest firmą farmaceutyczną koncentrującą się na działalności badawczo – rozwojowej i ukierunkowaną na opracowanie innowacyjnych leków w określonych obszarach. Ono skupia swoje badania na onkologii, immunologii, neurologii i badaniach specjalistycznych o wysokich potrzebach medycznych jako priorytetowych obszarach odkrywania i rozwoju innowacyjnych leków. Zarząd informuje, że uznał zawarcie Umowy o Współpracy za informację poufną ze względu na istotną wartość Umowy o Współpracę oraz jej istotność dla dalszego rozwoju Spółki.
Przewidywana łączna kwota skumulowanych płatności Ono na rzecz Spółki (przy założeniu realizacji opcji wyłączności, wszystkich kamieni milowych oraz zwrotu kosztów badań, jednakże z wyłączeniem płatności przewidzianych w punkcie (iii)) wynosi ok. 197 mln EUR.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
COMARCH -2,21% 133,00 2023-03-24 17:00:00