Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,60 zł , zmiana od tamtej pory: 21,25%

POLCOLORIT (PLT): Korekta informacji zawartej w Sprawozdaniu Zarządu

Zgłoś do moderatora
Może nie wszyscy z Państwa czytacie moje przydługie wpisy ,ale widocznie ktoś z Polcoloritu czyta je wnikliwie o czym świadczy ten poniższy komunikat wczoraj o godz 14 wkleiłem posta który o tym informował ,był on przydługi należało go całego przeczytać aby wyłowić tą informacje ..chyba iż ktoś mi wmówi iż to zbieg okoliczności...Jak już czytają to poinformuję iż jeśli będę miał dowody na nieprawidłowości czy to związane z raportami które zarząd podpisuje ,czy będę miał dowody działań na szkodę akcjonariuszy mniejszościowych, nie zawaham się wykorzystać tych informacji jednak informuję iż będę starał się tak aby ewentualne konsekwencje poniósł bezpośrednio zarząd z majątku prywatnego,może rada nadzorcza a nie Spółka której jesteśmy współwłaścicielami. Mam nadzieje iż Pani Agnieszka Księgowa zasłużyła uczciwie na podwyżkę ze 126 tys na 151 tys /dane nie miesięczne tylko za cały rok wynagrodzenie/ i jak należy prowadzi księgowość .
Mamy nadzieję iż zatrudnienie swojego brata jako przedstawiciela handlowego jest działaniem dla dobra wspólnego wszystkich akcjonariuszy. Od siebie obiektywnie mogę powiedzieć iż należy pochwalić osoby odpowiedzialne za bardzo dużą poprawę jakości produkowanych wyrobów ,jakość kilka lat temu a teraz bardzo duża różnica na plus takie informacje przekazało mi kilka osób.
Również nic nie mamy przeciwko włączeniu się Polcoloritu w akcję pomocy dla Domu Samotnych Matek z Dziećmi z Pobiednej Natychmiast na naszą prośbę odpowiedzieli Państwo Marconi z firmy Polcolorit w Piechowicach, którzy przekazali płytki podłogowe na powierzchnię 150 mkw. i własnym transportem dostarczyli je 16 marca do placówki.
Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?], Zarząd POLCOLORIT S.A. (Spółka) informuje, iż w związku z omyłką edytorską w "Sprawozdaniu Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w 2015 roku? (Sprawozdanie) w punkcie poświęconym informacjom nt. posiadaczy papierów wartościowych Spółki dających specjalne uprawnienia kontrolne omyłkowo wskazano, iż posiadane przez Panią Barbarę Urbaniak ? Marconi akcje imienne uprzywilejowane serii A na dzień sporządzenia ww. Sprawozdania objęte były zastawem rejestrowym podczas gdy w związku z dokonaną spłatą kredytu w Banku PEKAO S.A. akcje te w 2015 r. przestały być przedmiotem ww. zabezpieczenia.  

Poniżej Emitent zamieszcza szczegółowe informacje o zakresie korekty. 

Było: 

"5.4 Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne Jedynym akcjonariuszem posiadającym specjalne uprawnienia kontrolne jest Pani Barbara Urbaniak ? Marconi, która posiada 3.233.211 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda. Z każdej z ww. akcji przysługują dwa głosy. Powyższe akcje objęte są zastawem rejestrowym.? 

Powinno być: 

"5.4 Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne Jedynym akcjonariuszem posiadającym specjalne uprawnienia kontrolne jest Pani Barbara Urbaniak ? Marconi, która posiada 3.233.211 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda. Z każdej z ww. akcji przysługują dwa głosy.? 

W pozostałym zakresie treść ww. Sprawozdania pozostaje bez zmian. Jednocześnie niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2015 r. uwzględniający ww. korektę. 

a teraz jeszcze raz wklejam swój post na podstawie którego prawdopodobnie pojawiła się korekta raportu

Rok 2016 będzie dla Spółki kolejnym okresem prowadzenia działań mających na celu utrzymanie trendów wzrostowych w sprzedaży wyrobów Spółki. W tym celu kontynuować będziemy prace inwestycyjne unowocześniające nasz park maszynowy oraz umożliwiające produkcje nowych ciekawych dla rynku produktów ceramicznych. Inwestycje dotyczą kontynuacji ucyfrowienia procesów dekorowania płytek ceramicznych, barwienia mas,zwiększenia wydajności produkcji, dalszego ograniczania kosztu produkcji m2 i szt. W tym celu finalizować będziemy w 2016 roku finansowanie i uruchamianie kolejnej drukarki cyfrowej,modernizacji linii produkcyjnych, modernizacji sortowni dla nowych formatów płytek ceramicznych. Działania te w znaczący sposób wpłyną na zwiększenie konkurencyjności Spółki na rynku. W obszarze dystrybucji wyrobów w 2016 roku Spółka dokona zmian obszarowych i zwiększenia zatrudnienia agentów handlowych na rynku krajowym oraz pozyska nowych agentów handlowych na nowych dla Spółki rynkach eksportowych. W obszarze działań promocyjnych i reklamowych Polcolorit S.A. w I kwartale 2016 roku przeprowadzi zwiększone działania mające na celu promocje i ekspozycje wyrobów na rynku krajowym oraz eksportowym. W dystrybucji DIY Spółka utrzyma dotychczasowy model sprzedaży. W 2016 roku podejmiemy również intensywne działania mające na celu pozyskanie klientów kontraktowych na terenie Europy Zachodniej. Działania te maja na celu dalsze zabezpieczenie przychodów ze sprzedaży uwzględniając ubytek na kierunkach wschodnich. Również w ofercie asortymentowej 2016 roku Polcolorit S.A. planuje dokonanie zmian uwzględniających potrzeby rynku i konieczność przygotowania oferty na kolejna edycje targów Cersaie 2016, które otwierają kolejny rok dla branży.
W 2016 roku kontynuowane będą prace inwestycyjne unowocześniające park maszynowy oraz umożliwiające produkcje nowych ciekawych dla rynku produktów ceramicznych. Inwestycje dotyczą kontynuacji ucyfrowienia procesów dekorowania płytek ceramicznych, barwienia mas, zwiększenia wydajności produkcji, dalszego ograniczania kosztu produkcji m2 i szt. W tym celu finalizować będziemy w 2016 roku finansowanie i uruchamianie kolejnej drukarki cyfrowej,modernizacji linii produkcyjnych, modernizacji sortowni dla nowych formatów płytek ceramicznych. Spółka w tym celu prowadzi projekty dotyczące pozyskania finansowania połączonego z dotacja UE. Działania te w znaczący sposób wpłyną na zwiększenie konkurencyjności Polcolorit S.A. na rynku
3.2 Perspektywy Spółki w roku 2016
W ocenie Zarządu Polcolorit S.A. perspektywy utrzymania przez Spółkę trendów jakie towarzyszą nam od 2013 roku są dobre. Podstawa ich realizacji jest utrzymanie funkcjonowania dokonanych zmian oraz ich kontynuacja w 2016 roku. Dotyczy to głównie modelu zarządzania oraz funkcjonowania Spółki, metodyce pozyskiwania i wdrażania nowych dobrych wzorów handlowych oraz sposobie ich wprowadzania i reklamy na rynku. Również przyjętego sprawdzającego się modelu dystrybucji wyrobów uwzględniających potrzeby rynku i klientów.Kontynuacja procesów inwestycyjnych o jakich wspominamy w pkt. „Inwestycje” również wskazuje pozytywnie na perspektywy Spółki w 2016 roku.

Pamiętajmy ważne jest to co będzie a nie to co już było a teraz moja analiza i spostrzeżenia z powyższych cytatów tak jak wcześniej pisałem jest bardzo duże prawdopodobieństwo iż Polcolorit dostanie prawie 2 mil dotacji , nawet już pod tą dotacje Polcolorit wyłonił w konkursie ofert firmy od której będą to kupować jeszcze raz podam linki do informacji Mamy trzy zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowej linii do sortowania płytek ceramicznychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia:— Minimum 5 sensorów kontrolujących wymiary płytki (planimetrię)— Rzeczywiste pole pracy 6000x1200 mm— 4 fazowy średni typ pakowania: minimum 6 sztuk płytek max 160, format min 300x200 max 1200x600— Automatyczne samo-centrujące prowadnice systemowe— Mierzenie powierzchni płaskich— Optyczna kontrola płaskości— Sorter kafelków— Zmechanizowany system układania— Urządzenie segregujące— system pakujący— Urządzenie zdejmujące materiał z przenośnika— Automatyczna maszyna paletyzująca model – Składanie I sklejanie pudełek, maszyna foliująca,
2.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowej linii do cyfrowego nadruku aplikacji na płytki ceramiczne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:— Głowica drukująca min. 400 dpi, z cyrkulacją tuszu na poziomie płyt dyszy, min.4 odcienie szarości,— Listwy z głowicami drukującymi – indywidualnie wyjmowane do prac konserwacyjnych— bezszczotkowy silnik –min. suw to 250mmm— zbiornik tuszu wyposażony w termostat— termoregulacja głowicy drukującej— Pas transportujący wyposażony w system czyszczenia i mycia— Dodatkowo do 6 bazowych kolorów, możliwość dodania 6 kolorów extra.— System odprowadzania gazów –w celu wyeliminowania oparów produkowanych przez płytki— Bezdotykowy system czyszczenia głowic drukujących— Wyższa fotokomórka na start niezbędna w przypadku podwójnego nadruku lub pojedynczego, gdy grubość materiału jest mniejsza niż 5mm— Elektroniczne wykluczenie niepotrzebnych głowic.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Modułu ochronnego z system utrzymania temperatury Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: • wentylacja nawiewna i klimatyzator ścienny do komory drukarki; • wentylator kanałowy fi 160 i fi 315 wraz z regulatorami obrotów, nawiewnikami; • instalacja elektryczna na potrzeby wentylacji • instalacja chłodnicza i elektryczna, • instalacja odprowadzania skroplin, • 4 ściany, w tym 2 z otworami na taśmę transportową • 2 szt. drzwi wbudowanych w konstrukcję ścian wraz z dachem • Chłodziarka produkcyjna wyposażona w klimatyzację oraz wentylację

WARTOŚĆ PROJEKTU PONAD 6 MIL ,oferta dostawców jest ważna do 18 maja ,z dotacji fizycznie nawet jak podpiszą umowę pieniążki są z dużym opóźnieniem ,nawet jeśli mieliby tą dotacje to nie mają reszty kasy.... i kto ją da....i to tylko cześć inwestycji jakie planują przynajmniej tak wynika z tego tekstu u góry 
tutaj jeszcze raz wkleję cytaty z raportu
pierwszy Spółka w tym celu prowadzi projekty dotyczące pozyskania finansowania połączonego z dotacja UE
.drugi cytat W tym celu finalizować będziemy w 2016 roku finansowanie/ ALE Z KIM MÓJ DOPISEK/ i uruchamianie kolejnej drukarki cyfrowej,modernizacji linii produkcyjnych, modernizacji sortowni dla nowych formatów płytek ceramicznych.

trzeci cytat 2.10 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
Spółka poza planami realizacji we własnym zakresie zamierzeń inwestycyjnych rozważa również udział partnerów w finansowaniu niezbędnych inwestycji mających na celu zwiększenie atrakcyjności oferowanych produktów

Kto będzie PARTNEREM i da kasę
A. BANK raczej nie - wtedy nie używaliby słowa PARTNER dodatkowo 
B. Pani Marconi też raczej nie 
C. czyli pojawi się PARTNER /inwestor który da kasę widząc perspektywy 
D. Spółka sama z ewentualnych zysków
Co do Banku raczej więcej nie wezmą W dniu 7 grudnia 2015 r. Spółka podpisała z BZ WBK S.A. umowę o kredyt obrotowy w
wysokości 1.500 tys. PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków marketingowych.Kredyt spłacany będzie w równych ratach miesięcznych data wymagalności ostatniej raty przypada na dzień 7 grudnia 2016 r. Wypłata kredytu w transzach zrealizowana została w styczniu 2016 r.I te pieniążki nie będą przeznaczone na zakupy inwestycyjne tylko na marketing /mam nadzieję iż nie zmarnują tej kwoty / o tym również pisali w tym moim wstępie W obszarze działań promocyjnych i reklamowych Polcolorit S.A. w I kwartale 2016 roku przeprowadzi zwiększone działania mające na celu promocje i ekspozycje wyrobów na rynku krajowym oraz eksportowym . W 2016 roku podejmiemy również intensywne działania mające na celu pozyskanie klientów kontraktowych na terenie Europy Zachodniej. Dodatkowo mają kredyt w rachunku bieżącym 4 mil do 19 maja ,jednak takie kredyty są roczne i wszystkie banki nie robią problemów z przedłużaniem na następny rok ,sama spółka pisze Obsługa tych kredytów realizowana jest przez Spółkę bez zakłóceń. Zarząd Spółki nie przewiduje problemów związanych z odnowieniem kredytu krótkoterminowego

B. Pani Marconi Barbara Urbaniak-
mamy już pożyczka akcjonariusza w wysokości 1 mil zł ,oraz poręczyła lokatą prywatną już wcześniej kredyt 1 mil euro w Axion Swiss Bank S.A. z innych spostrzeżeń ta pożyczka i ten kredyt były do 31 grudnia 2015 teraz zostały przedłużone do tej samej daty co kończy się kredyt w BZWBK CZYLI 19 maja 2020 czy to będzie magiczna data dla cierpliwych 

C. PARTNER /ciekawe czy wyjdzie z ukrycia i się ujawni / W RAPORCIE dowiadujemy się Pani Barbara
Urbaniak – Marconi, akcje objęte są zastawem rejestrowym chodzi o 3.233.211 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, Jeśli ktoś może sprawdzić kto zrobił zastaw /dane są jawne w rejestrze zastawów w dużych miastach koszt 10- 20 zł/może to ma związek z Partnerem /chyba iz bank do któregoś kredytu ale czytałem szczegółowo zabezpieczenia jakie zastosował bank i przy żadnym kredycie niema zastawu na akcjach/
Pełnomocnik Polcolorit twierdzi/pisze w pozwie/czy ma na myśli PARTNERA???
Obecnie kurs notowań akcji Obowiązanej na rynku regulowanym nie odpowiada ich wartości księgowej,przez co przedstawia zafałszowany obraz Obowiązanej na rynku,dalej Pełnomocnik pisze iż wyrzucenie Nas z GPW sprawi iż o wartości Spółki nie będzie decydować kurs akcji lecz jej faktyczna kondycja finansowa i sprawne zarządzanie co zdecydowanie przyciągnie inwestorów i poprawi obraz Spółki na rynku i jeszcze raz Pełnomocnik powtarza iż to przyciągnie potencjalnych inwestorów  

Pytanie kto da kasę który punkt A ,B, C ,D?????

Z INNYCH CIEKAWOSTEK ZALE WAŻNYCH TO Z INWESTYCJI KTÓRE METODĄ LEASINGU rozpoczęto to to co poniżej 
Umowa nr FZ2/00037/2015 z BZ WBK Lease S.A zawarta została dnia
22.10.2015 r. na okres 61 miesięcy. Przedmiotem umowy leasingu jest linia do produkcji
granulatu barwionego Easy Color System

Umowa nr FZ2/00038/2015 z BZ WBK Lease S.A zawarta została dnia
22.10.2015 r. na okres 61 miesięcy. Przedmiotem umowy leasingu jest konstrukcja stalowa
pod linię do produkcji granulatu barwionego Easy Color System.

Dalej W 2015 Spółka kontynuowała zawartą z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA
S.A. z siedzibą w Gdańsku umowę ubezpieczenia w ramach, której wykupiła polisę ubezpieczenia
majątkowego z okresem obowiązywania do dnia 31 lipca 2016 r. Przedmiotem umowy jest
ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie OC.
Ubezpieczyciel zobowiązał się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie oraz na sumy
ubezpieczeniowe wskazane w tabeli poniżej.
 
1 Budynki i budowle 81 373
2 Maszyny, urządzenia, wyposażenie 76 469
3 Niskocenne składniki majątku 1 319
4 Środki obrotowe 26 665
5 Mienie pracownicze 19
6 Wartości pieniężne 50
SUMA 185 894

Dla porównania poprzednia umowa z tamtego roku 
1 Budynki i budowle 81 373 
2 Pozostałe środki trwałe 77 216 
3 Środki obrotowe 26 665 
4 Sprzęt elektroniczny 572 
5 OC działalności 700 
6 Wartości pieniężne w schowku 50 
7 Mienie pracownicze 19

Dlatego co innego kurs na GPW , a co innego kurs ustalony przy sprzedaży firmy dlaczego Pani Marconi nie sprzeda firmę po średnim 6 miesięcznym kursie z GPW 

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
POLCOLORIT 0,05% 1,94 2023-10-02 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.