Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  3,80 zł , zmiana od tamtej pory: 62,63%

po emitel tak sie upiera na glupiego?

Zgłoś do moderatora
z raportu Emitel
o brakach rezerw
W ocenie Grupy przypisanie Emitel przez Sąd odpowiedzialności za naruszenie NDA poprzez ujawnienie Cyfrowemu Polsatowi informacji poufnych dotyczących negocjacji pomiędzy Magna Polonia i Emitel w sprawie nabycia Info-TV-Operator, oraz wykorzystanie informacji uzyskanych w toku negocjacji dotyczących nabycia Info-TV-Operator do celów innych, niż sfinalizowanie tego nabycia, nie ma uzasadnienia w oparciu o dowody zebrane w aktach sprawy.
Niezależnie od powyższego nie ma żadnych podstaw do nakazania Emitelowi wydania Magna Polonia jakichkolwiek rzekomych korzyści uzyskanych w wyniku rzekomego naruszenia NDA, ponieważ nie ma związku przyczynowego między rzekomymi korzyściami Emitel, a domniemanym naruszeniem NDA, nie ma takich korzyści lub rzekome korzyści nie zostały udowodnione. To samo dotyczy rzekomej szkody poniesionej przez Magna Polonia.
W ocenie Grupy wyrok jest ewidentnie wadliwy, nie ma uzasadnienia w oparciu o zebrane dowody, narusza przepisy prawa polskiego i jako taki, na skutek apelacji Emitel, powinien zostać zmieniony przez Sąd Apelacyjny.
W konsekwencji, zdaniem Grupy, jest nieprawdopodobnym, aby Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy to orzeczenie. Stanowisko Grupy w tym zakresie opiera się na opinii kilku niezależnych kancelarii prawnych. Grupa przestrzega wszystkich obowiązków przewidzianych w przepisach prawa w zakresie objętym przedmiotem postępowania, uznaje pozew w całości za bezpodstawny i w związku z tym nie została zawiązana żadna rezerwa związana z przedmiotowymi roszczeniami.

dlaczego tak uparcie jadą i udają niewinnych ze nawet rezerw nie utworzyli?

że nawet w małej sprawie za 2,1mln to rozważali kasację

2) W dniu 30 października 2015 roku Emitel wniósł pozew o zasądzenie od Magna Polonia S.A. na rzecz Emitel kwoty 2.100 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami. Podstawą roszczenia jest naruszenie zobowiązania do zachowania poufności przez Magna Polonia S.A., związanego z prowadzonymi w 2012 i 2013 roku przez strony negocjacjami dotyczącymi nabycia przez Emitel od Magna Polonia S.A. udziałów spółki Info-TV-Operator.
8 października 2019 roku Sąd oddalił pozew w całości, od którego Grupa złożyła apelację 26 marca 2020 roku. W sprawie tej wyznaczony został termin posiedzenia niejawnego na dzień 28.02.2022. Grupa złożyła wniosek o zniesienie tego terminu i połączenie sprawy do wspólnego rozpoznania ze sprawą opisaną w punkcie 1 powyżej. 28 lutego 2022 roku Sąd Apelacyjny oddalił apelację w całości.
Grupa podejmie decyzję o wniesieniu skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
06MAGNA 3,34% 6,18 2023-06-02 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.