Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  10,40 zł , zmiana od tamtej pory: -81,35%

Petrolinvest -przeczytajcie i pomyślcie

Zgłoś do moderatora
To co zaczyna wyprawiać się na ropie naftowej to ... dla Petrolinvestu. A Petrolinvest ma co????? Dlatego pkt 2 jest dla Was, którzy nie wiedzą o co chodzi, czemu tu będzie taki tłok (już właściwie widać co raz bardziej po orotach. Do tego dodajcie to co dzieje się z Serinusem, który potrzebuje moim zdaniem bardzo dobrego pola naftowego... Dlatego jak dla mnie Kulczyk musi się tutaj pojawić. Ale...

1. TOO EMBA - dla mnie praktycznie nieważna w odniesieniu do drugiego...

TOO EMBA JUG NIEFT Kontrolowane przez Petrolinvest zasoby perspektywiczne Kontraktu Emba, należącego do TOO EMBA JUG NIEF
T („Emba”) zostały oszacowane przez McDaniel & Associates Consultant na poziomie 84,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej
(Independent Competent Person’s Report, July 2009, McDaniel & Associates Consultants Ltd.) , a ich wartość z uwzględnieniem prawdopodobieństwa sukcesu, została określona na 132,6 mln USD
(Independent Reserves and Resources Evaluation Report Petrolinvest S.A.
........................ i tak tak tak OK

ale najważniejsze, największe gigantyczne to...

2. TOO OIL TECHNO GROUP (Spółka zależna od Occidental Resources, Inc.)
Kontrakt OTG nr 993, należący do TOO OilTechnoGroup (“OTG”), jest kluczową koncesją dla całej Grupy PETROLINVEST, dla której niezależny ekspert McDaniel & Associates Consultants oszacował zdecydowanie największe całkowite zasoby perspektywiczne (prospective resources)
na poziomie około 1,9 mld baryłek ekwiwalentu ropy (boe) (w tym struktura Shyrak 293 mln boe) (Independent Competent Person’s Report OTG Contract – Kazakhstan, October 2011, McDaniel &
Associates Consultants Ltd.), określając wartość udziału Petrolinvest z uwzględnieniem prawdopodobieństwa sukcesu, na
kwotę 2,3 mld USD (w tym struktura Shyrak 301 mln USD)
(Prospective Resources Economic Evaluation OTG Cont
ract, Kazakhstan, April 2012, McDaniel & Associates Consultants Ltd.).
Wyniki wyceny McDaniel stanowiły podstawę do podjęcia
przez Zarząd Spółki decyzji o kontynuacji programu
inwestycyjnego, mającego doprowadzić do przeszacowania istotnej części zasobów perspektywicznych do kategorii zasobów potwierdzonych oraz możliwie szybkiego uruchomienia produkcji węglowodorów.
Okres ważności Kontraktu OTG na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów obowiązuje do dnia 18 marca 2039 roku
(Kontrakt nr 993 wraz z późniejszymi aneksami). Na okres ważności Kontraktu składa się okres poszukiwawczy oraz 20 letni okres wydobywczy. Zgodnie z aneksem do Kontraktu OTG zawartym z Ministerstwem Energetyki Republiki Kazachstanu w dniu 28 czerwca 2016 roku, okres poszukiwawczy został przedłużony o 3 lata, tj. do dnia 18 marca 2019 roku, w cel
u wykonania oceny odkryć. Zawarcie Aneksu było możliwe dzięki uzyskaniu dobrych wyników prac poszukiwawczych
przeprowadzonych w czasie dotychczasowego okresu trwania Kontraktu, w tym przede wszystkim wyników odwiertów
Koblandy K-3 i Shyrak 1. Zakres prac oceniających został szczegółowo ustalony w Programie Roboczym, będącym integralną częścią podpisanego Aneksu. Program Roboczy przewiduje w latach 2016 - 2019 między innymi wykonanie opróbowania odwiertu Shyrak 1 oraz wiercenie kolejnych odwiertów, w tym odwiertów oceniających K-4 na bloku Koblandy-Tamdy oraz Shyrak 2 na bloku Shyrak. Na bloku Shyrak planowane
jest również wykonanie badań sejsmicznych 3D. Zgodnie z
przepisami, w Aneksie uzgodniono zwrot części obszaru Kontraktu, na której TOO OTG nie planuje prowadzenia dalszych prac. Zwrot dotyczy dwóch spośród czterech bloków, tj. bloku Sholaksay i Bestau-Sarkol. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych przez TOO OTG wierceń i badań sejsmicznych, obszar tych dwóch bloków jest mało perspektywiczny dla
odkrycia nowych złóż. Wspomniane wyżej prace oceniające odkrycia prowadzone będą na pozostałych dwóch blokach, tj. na bloku Koblandy-Tamdy oraz na bloku Shyrak. TOO OTG posiada zatwierdzone przez właściwe organy dwa projekty prac oceniających, jeden dla Koblandów a drugi dla Shyraka. Projekty te, zgodnie z obowiązującym prawem, stanowią podstawę prawną i techniczną dla prowadzenia dalszych prac polegających głównie na wierceniu odwiertów oceniających oba
odkrycia.

Myślcie, myślcie a nie bawicie się jakimiś drobnymi. Za chwilę zostaniecie bez niczego na peronie.

link
_________________

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PETROLINV 46,97% 1,94 2017-06-28 17:04:44
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.