Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  6,80 zł , zmiana od tamtej pory: -71,47%

Petrolinvest - Andrzej-Mati1

Zgłoś do moderatora
Sektor energetyczny Republiki Kazachstanu

Przemysł naftowy i gazowy jest w Kazachstanie główną i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu. Dochody z tej działalności stanowią znaczną część PKB oraz dochodów z obrotów z zagranicą. Kazachstan zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości rezerw ropy naftowej na świecie, po Arabii Saudyjskiej i Iraku.

Ogólna charakterystyka
Przemysł naftowy i gazowy jest w Kazachstanie główną i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu. Dochody z tej działalności stanowią znaczną część PKB oraz dochodów z obrotów z zagranicą. Kazachstan zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości rezerw ropy naftowej na świecie, po Arabii Saudyjskiej i Iraku.
Potwierdzone morskie i lądowe rezerwy węglowodorów w Kazachstanie szacuje się na około 30 mld baryłek. Około 70% z nich skupione jest na zachodzie kraju; znaczna ich część związana jest ze złożami soli i znajduje się na głębokości ponad pięciu tysięcy metrów. Szacowane potencjalne rezerwy ropy naftowej w Kazachstanie wynoszą 100 - 110 mld baryłek.
Większość rezerw skupiona jest w okolicach ropo- i gazonośnych obszarów Kaszagan, Tengiz i Karaczaganak. Odkrycie złóż w rejonie Kaszagan w 2000 roku uważane jest za  największe odkrycie złóż ropy naftowej na przestrzeni poprzednich trzydziestu lat (tj. od czasu odkrycia złóż na Alasce w Zatoce Prudhoe). Operatorem złoża jest Północno-Kaspijska Spółka Operatorska (North Caspian Operating Company), której udziałowcami są: KazMunaiGas (kazachstański państwowy koncern naftowy) oraz międzynarodowe koncerny: Total, Eni, ExxonMobil, Shell, ConocoPhilips oraz Inpex. Wielkość złoża szacuje się na 35 mld baryłek ropy naftowej. Docelowa wielkość wydobycia złoża Kaszagan ma wynieść 1,5 mln baryłek dziennie, co odpowiada 10% dziennego zapotrzebowania Europy na energię. Eksploatację pola Tengiz, którego szacowane zasoby możliwe do wydobycia ropy naftowej wynoszą około 6 mld baryłek, prowadzi Tengizshevroil, którego głównymi udziałowcami są Chevron, ExxonMobil, KazMunaiGas oraz LUKArko. Pole naftowe Karaczaganak zawiera 50 bilionów stóp sześciennych gazu, 5,2 mld baryłek kondensatu gazowego i 1,4 mld baryłek ropy szacowanych, nadających się do wydobycia rezerw kondensatu ropy i gazu.
Rezerwy gazu na terytorium Kazachstanu wynoszą 3.000 mld m³, a przewidywane rezerwy gazu 5.000 mld m³. Większość złóż gazu położona jest na zachodzie kraju w pobliżu Morza Kaspijskiego. Do najważniejszych pól gazowych zaliczyć należy Amangeldy, położone na południu kraju, oraz Zhanazhol, położone na zachodzie Kazachstanu.
Rząd Kazachstanu przewiduje, iż do 2010 roku krajowa produkcja ropy naftowej wyniesie 80 mln ton rocznie (1,8 mln baryłek dziennie), zaś poziom 120 mln ton rocznie (3 mln baryłek dziennie) zostanie osiągnięty do 2015 roku. Oczekuje się, że większość surowca będzie pochodzić z pól naftowych i gazowych Tengiz, Karaczaganak, Kaszagan i Kurmangazy. Przewiduje się, iż produkcja gazu w Kazachstanie wyniesie około 52 mld m³ w 2010 roku oraz około 79 mld m³ w 2015 roku.
            Kazachstan dysponuje ok. 50% zasobów ropy naftowej i gazu w basenie Morza Kaspijskiego (poza Kazachstanem do państw kaspijskich należą: Rosja, Iran, Azerbejdżan, Turkmenia) i jest żywotnie zainteresowany eksportem węglowodorów.
Poza złożami ropy naftowej i gazu, kraj ten dysponuje również liczącymi się w skali światowej zasobami węgla oraz uranu. Wg danych „Kazatomprom" S.A. z dnia 21 grudnia 2009 roku, wydobycie uranu w Kazachstanie wyniosło 13 500 ton - I miejsce w świecie. Wg agencji consultingowej „Ux Consulting" w 2009 roku - w Kanadzie wydobyto około 10 000 ton oraz w Australii - około 8 000 ton uranu. Obecnie w Kazachstanie eksploatowane jest 21 złóż uranu. W porównaniu do roku 2008 wydobycie w 2009 roku wzrosło o 63%.
Drogi przesyłowe
Obecnie eksport ropy naftowej i gazu odbywa się poprzez:
- sieć rurociągów na północ, zachód i wschód,
 - koleją do Rosji i Chin,
- drogą morską do portów Morza Kaspijskiego w Rosji, Azerbejdżanie i Iranie.
Podstawowe znaczenie ma eksport rurociągami.
Rurociągi
Kierunek północny:
Poprzez rurociąg Uzen - Atyrau - Samara (FR), ropa naftowa w ilości 340 tys. baryłek na 24h, wprowadzana jest do rosyjskiego systemu rurociągów, skąd może być transportowana w kierunku M. Czarnego, Europy Wschodniej i nad M. Bałtyckie.
Kierunek zachodni
Rurociąg Kaspijskiego Konsorcjum Rurociągowego (ros. KTK) pozwala na przesył 560 tys. baryłek/24 h ropy naftowej poprzez Rosję nad M. Czarne.
            Kierunek wschodni
Rurociąg Kazachstan - Chiny pozwala na eksport rosyjskiej i kazachstańskiej ropy naftowej do zachodnich Chin. Centralny odcinek rurociągu jest jeszcze w budowie i spodziewane jest, iż po jego ukończeniu w l. 2010-11, rurociąg osiągnie zdolność przesyłową - 200 tys. baryłek/24h.
Kierunek południowy
Istnieją plany budowy rurociągu ze złoża Kaszagan w Eskene do portu Kuryk k/Aktau nad M. Kaspijskim (tzw. Projekt Kazachstańskiego Kaspijskiego Systemu Transportowego - ros. KKTS). Stąd ropa naftowa mogłaby być przewożona statkami do Baku, w celu dalszego transportu rurociągiem Baku - Tbilisi - Ceyhan, lub innymi korytarzami transportowymi.
Przewozy kolejowe
Obecnie koleją przewozi się ok. 200 tys. baryłek/24h, z czego większość dociera do portów M. Czarnego.
Tranzyt
Ok. 80% eksportu ropy naftowej przechodzi przez terytorium Rosji.
Odbiorcy kazachstańskiego eksportu ropy naftowej i gazu
Główne grupy odbiorców kazachstańskiej ropy naftowej to:
- Europa - 87 %,
- Chiny - 9%,
- pozostałe kraje - 4%.
 https://kazakhstan.trade.gov.pl/pl/analizy-rynkowe/146181,sektor-energetyczny-republiki-kazachstanu.html

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PETROLINV 46,97% 1,94 2017-06-28 17:04:44
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.