Forum Giełda +Dodaj wątek

OPTIZEN zmiana stanu posiadania

Zgłoś do moderatora
Zarząd spółki Optizen Labs S.A. (zwanej dalej “Spółką”) informuje, iż w dniu 7 maja 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące przekroczenia progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 26 kwietnia 2012 roku łączny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. przekroczył 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym udział Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed zmianą udziału wymienione fundusze posiadały łącznie 195.791 akcji Spółki, co stanowiło 5,16% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały łącznie 195.791 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 5,16% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 167.779 akcji Spółki, co stanowiło 4,42% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 167.779 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 4,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zmianie udziału wymienione fundusze posiadają łącznie aktualnie (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 4 kwietnia 2012 roku) 461.681 akcji Spółki, co stanowi 12,17% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadają łącznie 461.681 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowi 12,17% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 368.922 akcje Spółki, co stanowi 9,72% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 368.922 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowi 9,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto Spółka została poinformowana, iż w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Noble Funds TFI S.A. mogą zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć liczbę posiadanych akcji Spółki w zależności od sytuacji Spółki i oceny tej sytuacji, perspektyw jej rozwoju oraz ceny rynkowej Spółki. Inwestycje w akcje Spółki służą realizacji celów inwestycyjnych funduszy, czyli wzrostu wartości ich aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Na decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji mogą mieć też wpływ zmiany wielkości aktywów funduszy.
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
_________________

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
OPTIZENLB 4,71% 0,89 2022-05-26 11:04:32
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.