Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,30 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

NWZA MEDIATEL S.A. 22 września 2022 r.

Zgłoś do moderatora
Zarządca akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 000.000.001 do 128.612.943, o wartości nominalnej 1 zł każda, w Spółce Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000045784), ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, II Wydz.
Cywilny, z dnia 7 kwietnia 2022 r., sygn. akt II Co 667/21, na podstawie § 32 ust. 3 Statutu Mediatel S.A. zwołuje na dzień 22 września 2022 r., godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mediatel S.A., które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk przy ul. Siennej 73, 00-883 Warszawa.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wyznaczenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odwołania członków Rady Nadzorczej;
b) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
c) wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

https://www.imsig.pl/pozycja/2022/167/45054,MEDIATEL_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.