Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,00 zł , zmiana od tamtej pory: -46,25%
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Emitent" lub "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 28 listopada 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych poprzedzonych zgodą Rady Nadzorczej oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia przez trzech akcjonariuszy umowy inwestycyjnej zbycia większościowego pakietu akcji Spółki, informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 r. Emitent dokonał sprzedaży akcji następujących spółek zależnych do podmiotów niepowiązanych ze Spółką:

• 100.000 akcji IPO Crowdfunding S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł za każdą akcję, za łączną cenę 5.000 zł. Po przeprowadzeniu transakcji Emitent nie posiada akcji tej spółki.

• 1.000.000 akcji IPO 3D S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję, za łączną cenę 15.000 zł. Po przeprowadzeniu transakcji Emitent nie posiada akcji tej spółki.

Na dzień dokonania transakcji, obydwie ww. spółki nie prowadziły żadnych projektów w ramach Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
MOVGAMVR -1,83% 1,07 2022-01-19 10:21:36