Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,29 zł , zmiana od tamtej pory: -74,42%

Nowa Rada Nadzorcza !! Będzie porządek w spółce !!

Zgłoś do moderatora
i mam nadzieje że z kursem także i wróci na poziomy z poprzednich lat !!


Poniżej zaprezentowano życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Michał Kwiatkowski posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej, doradztwa finansowego, zarządzania spółkami kapitałowymi oraz nadzoru korporacyjnego. Od początku 2016 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego w Highway Capital PLC. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz był wspólnikiem w Ingenium Partners Sp. z o.o.. Od 2013 członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pan Michał Kwiatkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył także Program Executive MBA realizowany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN przy współpracy z Vienna Institute for International Economics. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.
Pan Michał Kwiatkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta oraz w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Kwiatkowski nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Krzysztof Gozdek posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi prawnej i podatkowej instytucji finansowych i spółek handlowych (uprawnienia Radcy Prawnego oraz Doradcy Podatkowego). Od 2000 roku zajmuje stanowisko Radcy Prawnego w ING Lease (Polska) Sp. z o.o. / ING ABL Polska S.A. W latach 1997 – 2000 pełnił funkcje Doradcy Podatkowego oraz Prawnika w BDO Polska Sp. z o.o., Millenium Leasing Sp. z o.o. / Millenium Bank Group oraz kancelarii Chałas & Wspólnicy Sp. z o.o.
Pan Krzysztof Gozdek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta oraz w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Gozdek nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Mariusz Gajewski posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska jako broker w wydziale indywidualnej obsługi klienta. Następnie w latach 1998 – 2010 w Banku Pekao S.A. pełnił funkcje inspektora wydziału kredytów, analityka kredytowego, specjalisty oraz głównego specjalisty w departamencie ryzyka kredytowego. W latach 2010 – 2013 pracował jako dyrektor oddziału banku w Nordea Bank Polska S.A. Od 2013 roku na analogicznym stanowisku w Banku BGŻ S.A. 
Pan Mariusz Gajewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta oraz w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mariusz Gajewski nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Robert Mikulski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1996 – 1998 odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz w latach 1998 – 1999 aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie doktorant na Wydziale Politologii, Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Płońsku. Pan Robert Mikulski posiada bogate doświadczenie zawodowe, w trakcie swojej kariery zawodowej pracował m.in. w Departamencie Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów, Centrum Informacji Menedżera, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (jako legislator oraz starszy legislator), Rządowym Centrum Legislacji (jako starszy legislator), Sebgroup Poland Sp. z o.o. (jako prawnik), Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski oraz Kancelarii Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy (jako radca prawny i partner zarządzający). 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 21 i 22 wraz z §27, §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t) 

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
CHEMOS -2,94% 0,33 2018-04-30 16:48:18
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.