Forum Giełda +Dodaj wątek

nie wiem co myśleć ale coś mi tu nie tak

Zgłoś do moderatora
Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 12/2012

Tarnów, dnia 20 czerwca 2012 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
POLSKA AGENCJA PRASOWA

Informacja o udzieleniu Spółce pożyczki pieniężnej przez Prezesa Zarządu i znaczącego akcjonariusza AMPLI S.A.
Emitent informuje, że w dniu 20.06.2012r. Pan Waldemar Madura – Prezes Zarządu AMPLI S.A., a także właściciel 494.000 akcji imiennych, stanowiących 15,05 % w kapitale zakładowym - udzielił Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 450.000,00 zł.
Zgodnie z umową pożyczki AMPLI S.A. zobowiązało się płacić Pożyczkodawcy odsetki w wysokości 7.3 % w skali roku wyliczone od rzeczywiście udzielonej kwoty pożyczki oraz zwrócić mu całą pożyczoną kwotę w terminie 6 miesięcy od dnia jej przekazania na rachunek Emitenta. Ponadto Spółka zobowiązała się ustanowić na rzecz Pana Waldemara Madury hipotekę do kwoty 480.000 zł na jednej z należących do AMPLI S.A. nieruchomości położonych w Tarnowie, objętej księgą wieczystą nr TR1T/00071336/8 - jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z umowy pożyczki.
Dodatkowo należy wyjaśnić, że opisana wyżej umowa pożyczki została zawarta w związku ze złożeniem przez Pana Waldemara Madury propozycji udzielenia pożyczki na warunkach finansowych zbliżonych do warunków proponowanych przez banki, co dało możliwość pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków pieniężnych na bieżącą działalność gospodarczą, bez konieczności przeprowadzania długotrwałej i sformalizowanej procedury uzyskiwania kredytu lub pożyczki bankowej.

Podstawa prawna:

Raport przekazywany jest na podstawie art. 56. ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539)
– informacja poufna.Paweł Kosztyła – Członek Zarządu

Maria Koszek - Prokurent
  • nie wiem co myśleć ale coś mi tu nie tak Autor: ~icek

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
AMPLI 0,00% 1,08 2023-05-29 15:01:32
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.