Forum Giełda +Dodaj wątek

NETMEDIA PODWYŻSZENIE PROGNOZ o 30 %%%!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zgłoś do moderatora
Zwiększone prognozy przychodów o 30 % dzisiaj bedzie 10PLN jak nicArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zgodnie z §31 ust. 2 do 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje o podwyższeniu prognoz finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA na 2008 rok.
Wg prognoz skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej NETMEDIA S.A. na 2008 rok opublikowanych w raporcie bieżącym nr 13/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 roku grupa kapitałowa NETMEDIA S.A. miała osiągnąć następujące wyniki w tys. zł:

Przychody netto 85.000
EBITDA 6.600
Zysk Brutto 5.820
Zysk Netto 4.710

Wg opracowanych przez Zarząd Spółki nowych prognoz skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej NETMEDIA S.A. w 2008 roku grupa kapitałowa NETMEDIA S.A. wypracuje następujące wyniki w tys. zł:

Przychody netto 110.000
EBITDA 6.600
Zysk Brutto 5.820
Zysk Netto 4.710

Nowa prognoza podwyższa przychody Spółki z 85 do 110 milionów złotych co stanowi zmianę o blisko 30%. Nowa prognoza przychodów wynika w głównej mierze z szybszego niż wcześniej przewidywany tempa rozwoju podstawowych obszarów działalności Spółki oraz jej podmiotów zależnych.
Zarząd rozważy podwyższenie pozycji wynikowych objętych prognozą po dokonaniu szczegółowej analizy pełnych skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2008 roku.

Ponadto Zarząd na bieżąco monitorować będzie wykonanie ww. prognoz i o ewentualnych korektach informować będzie w formie raportów bieżących. Zarząd będzie również dokonywać weryfikacji realizacji ww. prognoz kwartalnie, o czym informować będzie w komentarzu Zarządu do skonsolidowanych raportów kwartalnych.
  • NETMEDIA PODWYŻSZENIE PROGNOZ o 30 %%%!!!!!!!!!!!!!!!!!! Autor: ~pewnie83

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
NETMEDIA -0,82% 12,10 2019-03-27 15:36:38