Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,96 zł , zmiana od tamtej pory: -13,07%

Negatywne ESPI. No to od jutra zacznie się sypanie akcjami w rynek .

Zgłoś do moderatora
GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW akcji serii L, M i R spółki SFINKS POLSKA

Uchwała Nr 225/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L, M i R spółki "SFINKS POLSKA" S.A.

§1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki "SFINKS POLSKA" S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLSFNKS00128”:

1) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji serii L,

2) 433.332 (czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcje serii M,

3) 3.497.952 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcje serii R.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 24 marca 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki "SFINKS POLSKA" S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 marca 2023 r. ich asymilacji z notowanymi akcjami tej spółki oznaczonymi kodem „PLSFNKS00011”.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

https://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/3395815,gpw:-w-sprawie-dopuszczenia-i-wprowadzenia-do-obrotu-na-gpw-akcji-serii-l--m-i-r-spolki-sfinks-polska

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
SFINKS -3,68% 0,84 2023-03-29 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.