Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  3,60 zł , zmiana od tamtej pory: 30,56%

------Na Bankierze już o tym piszą....

Zgłoś do moderatora
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Aquatech-z-wnioskiem-o-upadlosc-7998867.html

Zarząd Aquatechu (AQT Water) poinformował w komunikacie, że podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Wcześniej ze spółki w kontrowersyjnych okolicznościach uciekł stary zarząd.
- Decyzja zarządu Spółki jest podyktowana zidentyfikowaniem ryzyka zaistnienia przesłanek niewypłacalności Spółki oraz innych ryzyk dla jej działalności produkcyjno–handlowej, które w konsekwencji mogą stanowić o zaistnieniu ww. przesłanek - czytamy w opublikowanym we wtorek po południu komunikacie.
Jednocześnie zarząd spółki informuje, że prowadzi aktualnie rozmowy z różnymi grupami interesariuszy, a w szczególności z kontrahentami spółki i podmiotami mogącymi być zainteresowanymi dokapitalizowaniem spółki, mające na celu zapewnienie istotnej poprawy sytuacji finansowej spółki.
- Wbrew pierwotnym oczekiwaniom Zarządu, do chwili publikacji niniejszego raportu bieżącego, negocjacje nie przyniosły spodziewanego rozstrzygnięcia. Zarząd Spółki będzie kontynuował rozmowy z interesariuszami. Równocześnie Zarząd Spółki podejmie działania ukierunkowane na dokapitalizowanie Spółki. W tym celu Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym emisję nowych akcji Spółki. Szczegóły dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane w osobnym raporcie bieżącym Spółki - informuje spółka.
REKLAMA

Decyzję o złożeniu wniosku podjęto 5 listopada, jednak spółka zdecydowała się opóźnić publikację tej informacji. Jak napisano "z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta tj. ryzyko negatywnego wpływu podania informacji na przebieg i wynik prowadzonych negocjacji z interesariuszami, a w szczególności z kontrahentami oraz klientami, a tym samym ryzyko niekorzystnych dla Spółki oraz akcjonariuszy Spółki skutków biznesowo-finansowych oraz ryzyko niewłaściwej oceny informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez rynek".

Publikacja opóźnionej informacji we wtorek 10 listopada wywołała wyraźne spadki notowań akcji spółki na rynku NewConnect. Taniały one o 27 proc. do poziomu 3,6 zł za sztukę. Przypomnijmy jednak, że jeszcze w lipcu inwestorzy płacili za papiery spółki 65 zł. Kurs jeszcze w październiku utrzymywał się powyżej 10 zł, choć już wówczas było wiadomo, że w spółce dzieje się źle. 
Ucieczka starego zarządu
Przypomnijmy, że w Aquatechu niedawno miało miejsce niemałe trzęsienie ziemi. Najpierw na spółce było gorąco w jeszcze latem, w szczycie hossy, gdy audytor odmówił wydania opinii o raporcie spółki. Późniejsze roszady w spółce to z kolei efekt zamieszania, które wywołało małżeństwo Babińskich. Najpierw wątpliwości budziły niezgodności, co do liczby akcji żony prezesa - Beaty Babińskiej. Musiało dojść aż do zawieszenia notowań, by ta przyznała się do wyprzedaży dużego pakietu papierów. Później okazało się, że akcjami "z ukrycia" sypał i sam prezes - Wojciech Babiński.
Ostatecznie na wrześniowym walnym zgromadzeniu nie pojawił się nikt z reprezentujących stare władze spółki. Losy firmy w swoje ręce wzięli akcjonariusze mniejszościowi, powołali swoją radę nadzorczą i rozpoczęli proces zmian w firmie. Babiński nie tylko został odsunięty od stanowiska, ale także i przegłosowano przeprowadzenie audytu prawno-finansowego przez zewnętrzną firmę audytorską. 
Długa lista zarzutów
W połowie października nowy zarząd poinformował, że ze wstępnych oględzin wynika, iż spółkę akcjonariusze mniejszościowi przejęli, gdy była już w fatalnym stanie. - W zakresie finansów spółki istotną informacją jest, iż rachunki bankowe w chwili przejęcia nad nimi kontroli przez zarząd wskazywały stany zerowe lub znajdowały się na nich kwoty całkowicie nieistotne z punktu widzenia finansów spółki. Jest to o tyle istotne, że poprzedni zarząd, pomimo jego odwołania przez Radę Nadzorczą w dniu 30 września 2020 roku, w okresie od odwołania do 9 października 2020 roku dokonał w sposób nieuprawniony kilkudziesięciu dyspozycji i przelewów środków finansowych z rachunków bankowych spółki. Zarząd także w związku z tym faktem rozważa złożenie stosownych zawiadomień i doniesień - to najpoważniejszy z zarzutów, który można znaleźć w opublikowanym wówczas oświadczeniu nowego zarządu AQT Water.

Zarzuty nowego zarządu dotyczyły także m.in. zakłóceniu procesu produkcyjnego poprzez zidentyfikowanie braku części oprogramowania do maszyn oraz komputera do jego implementacji, które pod koniec września br. stanowiły normalne wyposażenie łańcucha produkcyjnego spółki. Dodatkowo w opinii zarządu szereg wykazywanych przez spółkę należności wydawał się być już na tym etapie nieściągalnych. Niepewna była także własność nad spółką Weridon Sp. z o.o. To zresztą niejedyne dokumenty, których brakowało, nowy zarząd nie był np. w posiadaniu teczek pracowników. Według wstępnych ustaleń w wyniku za 2019 r. zaksięgowano nienależne przychody, a nie księgowano rzeczywiście poniesionych kosztów.
- Zarząd spółki rozpoczął ocenę stanu finansów spółki pod kątem jej płynności finansowej, obsługi wymagalnych zobowiązań i decyzji, czy niewypełnione zostały obecnie lub w przeszłości przesłanki do złożenia przez spółkę wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego - informowano wówczas. Teraz podjęto decyzję, że owe przesłanki rzeczywiście

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
AQUATECH 18,09% 4,70 2021-01-22 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.