Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,58 zł , zmiana od tamtej pory: 4,65%

Mocna konkurencja nasza

Zgłoś do moderatora
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 24 czerwca 2021...
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego...
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 168,81 zł (sto sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy).
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło powyższą uchwałę, przy czym:-ważne głosy oddano z 43.843 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółkiwynosi 2,65%

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
ORZLOPONY 0,00% 2,70 2021-12-06 10:58:21