Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  3,26 zł , zmiana od tamtej pory: -38,65%

Medicofarma Biotech - podsumowanie strategii oraz chatu

Zgłoś do moderatora
Środa 16-tego czerwca to swoista kampania informacyjna Medicofarmy Biotech, mająca na celu przedstawienie mediom jak i potencjalnym inwestorom czy obecnym akcjonariuszom nowej strategii na najbliższe lata. Poniżej pozwoliłem sobie zaprezentować szereg kluczowych informacji przedstawionych przez Prezesa Kilczewskiego podczas prezentacji jak również podczas chatu inwestorskiego, który odbył się tego samego dnia.
 
Spółka poinformowała, iż w tym miesiącu nastąpi wydzielenie z Vitamy jej labolatorium badawczego wraz z projektem unijnym, który jest tam realizowany i przeniesienie go do Medicofarmy Biotech. To samo stanie się z zasobami ludzkimi obecnie tam pracującymi. Automatycznie po zakończeniu tego procesu, staną się oni pracownikami Medicofarmy Biotech. Prezes Kilczewski w owej prezentacji pozwolił sobie podkreślić, iż został stworzony swoisty wehikuł o dużym potencjale synergii, którego próżno szukać na polskim rynku biotechnologicznym. Składa się z on trzech podmiotów:  Medicofarmy Biotech, Medicofarmy SA oraz Vitamy, którego jak wiemy część badawcza (Biotech) trafiła na giełdę. Medicofarma SA oraz Vitama to dwaj najwięksi udziałowcy Medicofarmy Biotech kontrolujący 90% akcji (po wejściu ich do obiegu). Prezes w swojej wypowiedzi, starał się zakomunikować, iż oba te podmioty są w stanie udzielić pomocy/wsparcia Spółce Biotech w następujących obszarach:

 • Medicofarma SA (posiada nowoczesny zakład farmaceutyczny, który może wdrażać do produkcji wyniki prac badawczych Medicofarmy Biotech)
 • Vitama (posiada doświadczony dział rejestracji, mogący prowadzić proces rejestracyjny leków i wyrobów medycznych opracowanych przez Medicofarmę Biotech; posiada również hurtownie farmaceutyczną jak i dwa zespoły profesjonalnych przedstawicieli medycznych)
 
Wizją Spółki jest dołączenie do grona największych spółek biotechnologicznych w Europie Środkowej w przeciągu 5-6 lat. Aby to się ziściło, Spółka planuje zakończyć z sukcesem co najmniej drugą fazę badań klinicznych minimum dwóch-trzech innowacyjnych leków do końca 2023 roku.
 
Prace prowadzone w laboratorium w Lublinie:
 • LIVER CANCER – projekt cząsteczki, która potencjalnie wykazała na hodowlach komórkowych dobre działanie cancero bujcze na liniach komórkowych nowotworu wątroby (cel długookresowy)
 • POST-RADIO and CHEMOTHERAPY RECOVERY – spółka posiada substancję, która wydaje się działać bardzo dobrze w przypadku konieczności regeneracji komórek zniszczonych po chemio i radio terapii (cel długookresowy)
 • MOUTH DISEASES SUPPORT AND RECOVERY – suplement diety, który działa bardzo dobrze w przypadku chorób jamy ustnej (projekt krótkoterminowy)
 • Spółka pracuje nad produktem, który będzie miał najprawdopodobniej status suplementu diety (produkt life stylowy), który będzie w stanie dość szybko skomercjalizować (projekt krótkoterminowy)
 • Kolejne dwa projekty są w fazie początkowej i Spółka nie komunikuje jeszcze szczegółów na ich temat.
 

Prace planowane w laboratorium w Poznaniu:
Naukowcy, którzy będą pracowali w laboratorium w Poznaniu posiadają bardzo duże doświadczenie w pracach związanych z kwasami nukleinowymi - mRNA. Spółka będzie pracować nad projektem, którego celem będzie zastosowanie mRNA jako nośnika substancji mających potencjał terapeutyczny. Nowotwory: glejak, rak piersi, jajnika płuc, jelita grubego. (Przypominam tyko, iż ostatnio ABM ogłosiła rządowy program wdrożenia technologii mRNA w Polsce. Na ten cel przeznaczono 350mln zł). Pokazuje to jak duży potencjał drzemie w tej technologii.
 
Kolejny projekt to platforma CANCER – PRINT, której celem jest stworzenie trójwymiarowego szkieletu, w którym będzie można badać działanie różnego rodzaju substancji na żywe tkanki. Nowe modele tkankowe obejmą raka piersi, płuc, jelita grubego oraz mózgu i posłużą do badania innowacyjnych kandydatów na leki oparte o technologie 3D żywych tkanek. Trójwymiarowe modele pozwolą na dokładne naśladowanie interakcji komórkowych w mikro-środowisku. W ramach współpracy z odpowiednimi szpitalami klinicznymi, fragmenty tkanek nowotworowych w warunkach laboratoryjnych będą przetwarzane, a następnie wprowadzane do biodruku, tak aby otrzymać powtarzalne kopie „mini guzów” nowotworowych (projekt długoterminowy).
 
Projekt POST-COVID-19 RECOVERY (projekt krótkoterminowy); wnioski będące podstawą do podjęcia decyzji o dalszym etapie prac (komercjalizacji), powinny zostać wyciągnięte w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Projekt dostarczy ważnych danych na temat zmian epigenetycznych i podstaw molekularnych choroby COVID-19, które stanowić będą platformę do dalszych badań kluczowych cząsteczek, które będą mogły być użyte w tworzeniu strategii terapeutycznych. Spółka posiada dostęp do substancji, która potencjalnie wykazuje bardzo dobre działanie naprawy komórek uszkodzonych poprzez COVID-19. Będzie prowadzić działania w kierunku stworzenia terapii dla osób, które zostały dotknięte chorobą COVID-19. W tym miejscu należy przypomnieć, iż spółka posiada wiążącą umowę z IChB PAN w Poznaniu, który to instytut jest twórcą pierwszego polskiego testu PCR – MediPAN. Naukowcy Ci posiadają więc niezbędne doświadczenie oraz know-how, aby podjąć się takiego innowacyjnego projektu.
 
Finansowanie powyższych projektów będzie miało następujące źródła:
 • komercjalizacja pierwszych krótkoterminowych projektów już w Q2 2022
 • pozyskiwanie dotacji (spółka już teraz prowadzi trzy projekty unijne co świadczy o odpowiednim doświadczeniu przy ich pozyskiwaniu)
 • działalność usługowa w Lublinie dla innych podmiotów (badania fizyko-chemiczne dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego; prace R&D (w tym formulacje) – leki, wyroby medyczne i suplementy diety
 • pozyskiwanie finansowania na rynku kapitałowym
 • Sprzedaż testów PCR (licencja została odkupiona od Medicofarmy SA o czym Spółka informowała w komunikacie kilka miesięcy temu). Spółka jednak od razu zakłada, iż to źródło finansowania będzie tylko dopełnieniem wyżej wymienionych.
 
 
Najbliższe cele operacyjne Medicofarmy Biotech:
 • Zakończenie certyfikacji GLP dla Centrum B + R w Lublinie (Q4 2021)
 • Zakończenie pierwszego etapu wyposażania Centrum B + R w Poznaniu (Q3 2021)
 • Zakończenie wyposażania Centrum B + R w Lublinie (Q4 2021)
 • Zakończenie 1 etapu procesów rekrutacyjnych w Poznaniu i Lublinie (Q3/Q4 2021)
 • Wprowadzenie systemu motywacyjnego dla pracowników (kluczowych liderów projektów)
 • Nawiązanie bliższej współpracy z zagranicznymi partnerami badawczymi – w szczególności z Indii, krajów Azji Południowo-Wschodniej, Włoch i USA. (Spółka zamierza wykorzystać swoją 20-to letnią obecność w biznesie oraz posiadany networking celem podpisania odpowiednich umów  z nowymi partnerami)
 • Przeniesienie Spółki do Warszawy (Q3 2021)
 
Kalendarium:
 • 29.06.2021 – WZA
 • 29.06.2021 – udział w konferencji „Biznes w Genach”
 • 01-02.07.2021 – udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez IChB PAN w Poznaniu – „RNA goes viral”. Reprezentant Spółki będzie prelegentem na tym wydarzeniu.
 • 10.07.2021 – zakończenie wyboru kandydatów i ogłoszenie składu Rady Naukowej – Spółka chce cały czas rozbudowywać networking. Do owej rady zaprosiła już bardzo utytułowane osoby jeżeli chodzi o osiągnięcia naukowe. Rada ta będzie ciałem doradczym dla zarządu. Jest to zupełnie nowe podejście na giełdzie co może zaowocować świetną współpracą, dzieleniem się wiedzą oraz niezbędnym doświadczeniem.
 
 
Kluczowe pytania/odpowiedzi z chatu:
 • Spółka planuje wejść na Główny Parkiet tak szybko jak będzie to tylko możliwe
 • W ubiegłym roku Medicofarma SA (nie Biotech) sprzedała 315k testów PCR; w Q1 2021 (114k); Prezes nie podał jaka ilość testów została sprzedana w Q2 2021. Sprzedaż za ten okres zostanie ujęta w raporcie za Q2 2021.
 • Spółka zamierza organizować podobne chaty inwestorskie co najmniej kilka razu w roku
 • Oficjalnym (i jedynym) dystrybutorem testów PCR na Polskę jest Polpharma. Na tą chwilę testy są sprzedawane tylko na terenie Polski, choć zostały także zarejestrowane i dopuszczone do sprzedaży również w Rosji.
 • W celu zabezpieczenia interesów mniejszościowych akcjonariuszy spółki, w ramach umowy inwestycyjnej zarówno Medicofarma oraz VITAMA, jak i zbywcy akcji spółki, zobowiązali się, że przez okres trwający do upływu 6 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji serii G i H (akcje nowej emisji), nie będą zbywać ani obciążać 50 proc. posiadanych przez nich akcji. Jedynie strony umowy inwestycyjnej dopuściły możliwość transakcji między stronami umowy inwestycyjnej a ich akcjonariuszami, przy konieczności utrzymania poziomu 50 proc. lock up, o którym mowa powyżej.
 • Trwają obecnie analizy, które umożliwią oszacowanie wartości poszczególnych projektów w przypadku ich sukcesu. Ponieważ jest to proces bardzo złożony, trudno jest w tej chwili określać te wartości.
 • Powrót na notowania ciągłe uzależniony jest w dużej mierze od tego, jak szybko KRS zarejestruje ostatnie podwyższenie kapitału. Spółka czyni starania by nastąpiło to w najbliższym możliwym terminie, czyli zgodnie z regulacjami GPW, z końcem września 2021 r. Jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu.
 • Docelową strukturę (Medicofarma Biotech - laboratoria - pracownicy - działy) Spółka chce osiągnąć na przełomie 2021/2022.
 • Czy chciałby Pan Prezes powiedzieć coś akcjonariuszom, szczególnie tym mniejszościowym? - Chciałbym żebyście Państwo wierzyli w projekt Medicofarma Biotech, tak bardzo, jak ja w niego wierzę. Chciałbym, żeby ta spółka okazała się moim największym biznesowym sukcesem. (brawo Kermit za pytanie)
 
Pytań było oczywiście dużo więcej, natomiast powyższe są z mojego punktu widzenia najważniejsze do zapoznania się z pełnym obrazem i potencjałem Spółki.
Pragnę również nadmienić, iż w szczycie prezentację Prezesa Kilczewskiego oglądało ponad 300 osób. Liczba ta robi wrażenie biorąc pod uwagę fakt, iż jest to tak naprawdę dopiero początek drogi, objętej przez spółkę celem realizacji zaprezentowanej strategii, a co za tym idzie znaczącym jej wzrostem wyceny na giełdzie.
 
Każdy sam musi podjąć decyzje inwestycyjną i odpowiedzieć sobie na pytanie czy widzi tutaj potencjał rozwoju na najbliższe lata. Mnie osobiście nie trzeba do tego przekonywać. Środowa prezentacja jeszcze bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu, iż w projekcie o nazwie Medicofarma Biotech, drzemie ogromny potencjał. Niezaprzeczalnym jest również fakt, że Spółka kierowana jest przez bardzo doświadczonego managera, z wizją, charyzmą, networkingiem, jak również osobą twardo stąpającą po ziemi. Powyższe opracowanie powinno być traktowane jako swojego rodzaju podsumowanie obecnej wiedzy dostępnej o spółce. Nie jest ono również żadną rekomendacją kupna/sprzedaży akcji Spółki Medicofarma Biotech.
 
Pozdrawiam serdecznie
EP

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
MEDICOBIO 1,11% 2,00 2021-11-26 16:18:08