Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,77 zł , zmiana od tamtej pory: -24,29%

List Prezesa.

Zgłoś do moderatora
1. LIST PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Szanowni Państwo, Rok 2017 był kolejnym dobrym okresem dla działalności Spółki. Potwierdzają to nie tylko kwartalne ale i końcowe, dobre na tle ostatnich lat wyniki spółki. Spółka zakończyła rok 117 838 199,60 zł przychodów i 10 927 503,03 zł zysku ze sprzedaży. Wynik netto wyniósł 199 936,88 zł a byłby zdecydowanie wyższy gdyby nie utworzona rezerwa w wysokości 1 620 004,00 zł oraz zapłacona w grudniu 2017 r. kwota 539 625,00 zł tytułem spornych zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tyt. zakwestionowanego podatku VAT za rok 2012. Łączna kwota wynikająca ze spornej sprawy z Urzędem Skarbowym wyniosła na dzień bilansowy 2 159 629,00 zł i została zakwalifikowana do kosztów 2017 r., obniżając tym samym wynik 2017 roku. W minionym roku spółka dokonała kolejnych ważnych zmian zarówno w zarządzaniu jak i działalności handlowo-produkcyjnej. Każdy z tych obszarów przyniósł wymierne korzyści tak finansowe jak i organizacyjne. Rok 2017 to także rok w którym główni akcjonariusze dokonali wezwania na akcje spółki. Wezwanie zostało ogłoszone w sierpniu 2017 roku a zakończyło się w październiku. W jego wyniku udział głównych akcjonariuszy zwiększył się łącznie o 999 774 akcji co daje im 74,57 głosów na WZA. Główni akcjonariusze, na wniosek mniejszościowych akcjonariuszy, obecnych na NWZA w dniu 03.11.2017 r., oraz 01.12.2017 r., zdecydowali się nie wycofywać spółki z GPW. Rok 2017 był okresem stałych wzrostów cen na przestrzeni całego roku. Taki trend sprzyjał tak zwiększaniu obrotów jak i osiąganiu godziwych marż, pokrywających koszty firmy. Drozapol-Profil od kilku lat prowadził działania optymalizacyjne, o których informowaliśmy w raportach okresowych. Spółka nadal usprawnia swoją działalność operacyjną i w dalszym ciągu szuka sposobów, by działać jak najsprawniej tak w obszarze handlu, w produkcji jak i w sektorze nieruchomości. Efekty podjętych decyzji, które widać już było w wynikach 2016 roku, w roku 2017 uwydatniły się jeszcze bardziej. W obszarze handlu spółka osiągnęła 105 187 262,07 zł przychodów. W sferze produkcji rok zamknęliśmy jednym z najlepszych wyników netto w ciągu ostatnich lat. W obszarze zarządzania nieruchomościami spółka wynajęła wszystkie posiadane obiekty magazynowe. Dodatkowo udało się sprzedać część zbędnych maszyn będących zarówno w posiadaniu spółki i spółki zależnej DP Invest. Duży wkład w wyniki Spółki w 2017 roku miała praca Zarządu, do września działającego w składzie dwuosobowym, a od początku IV kwartału w składzie jednoosobowym. Wynik firmy to też zasługa kadry dyrektorskiej i całej załogi firmy. Ogrom pracy włożono w aktywne zarządzanie sprzedażą i zakupami, transportem, w pozyskiwanie nowych klientów i dostawców, zabezpieczanie oraz finansowanie transakcji. Zaowocowała tu praca zespołowa, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz wypracowane, wieloletnie relacje biznesowe i finansowe. Bardzo dobrze współpracowało się nam kolejny rok z bankami - PKO BP S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A., które zaufały nam wiele lat temu i finansują naszą działalność w całej grupie kapitałowej. W ciągu pierwszych czterech miesięcy br. banki te prolongowały a nawet rozszerzyły udzielone nam wcześniej linie wielocelowe, łącznie o kolejne 10 mln zł. W tak kapitałochłonnej branży jak nasza, stabilne i przewidywalne finansowanie jest niezmiernie istotne, a jeśli do tego dochodzi także zrozumienie, otwartość i zaufanie w relacjach, to ma to ogromny wpływ na komfort prowadzonego biznesu i jak widać jego efekty. Taka ocena naszej firmy przez banki, pozytywna ocena jej wiarygodności finansowej, płynności, rzetelności biznesowej są ważną informacją dla akcjonariuszy na początku tego roku. Podsumowując rok 2017, można powiedzieć, że mimo wielu trudności, zwłaszcza związanych z postępowaniami kontrolnymi za rok 2012 i wydanymi decyzjami organów skarbowych, ogłoszonym wezwaniem na akcje spółki, zmianami na kilku kluczowych stanowiskach w firmie, ale i biorąc pod uwagę konieczność podjęcia decyzji w zakresie segmentu OZE i posiadanych nieruchomości, przeważały w nim okresy pozytywne, a każdy kolejny sukces dodatkowo zachęcał nas wszystkich do podejmowania zdwojonych wysiłków. Trudności, jakie się przed nami pojawiały, z reguły udawało się Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok 5 szybko pokonać, na co wpływ miało zaangażowanie Zarządu i pracowników Spółki. Szerzej o wynikach firmy i grupy kapitałowej piszemy poniżej oraz w sprawozdaniach finansowych. Opisaliśmy tam czynniki, które naszym zdaniem wpłynęły na wyniki oraz ryzyka, które dostrzegamy, a które towarzyszą naszej bieżącej działalności oraz te, które identyfikujemy na przyszłość. Mając świadomość, że na wiele z nich nie mamy wpływu, że niektórych z nich nie da się uniknąć, robimy wszystko, by sprawnie nimi zarządzać. Życzymy sobie, by rok 2018 był dla nas okresem dalszego rozwoju sprzedaży, rozwoju działalności produkcyjnej w zakresie zbrojeń budowlanych i szukania dalszych perspektyw w rozwoju sieci sprzedaży. Mam nadzieję, że 2018 będzie okresem kolejnych małych ale i dużych sukcesów oraz rokiem podejmowania wyzwań i decyzji prowadzących do wzrostu wartości firmy. Zwłaszcza, że rok 2018 jest rokiem Jubileuszu. W tym roku obchodzimy 25 lecie naszej firmy. To piękny i ważny Jubileusz. Nie wszystkim firmom dane jest dotrwać do takiej rocznicy. Niezależnie od oceny naszej działalności za 2017 rok, jaką dokona zapewne każdy akcjonariusz oddzielnie, wielkim sukcesem firmy jest jej Jubileusz 25-lecia. Jestem przekonany, że podejmowane na przestrzeni ostatnich lat decyzje, dokonane w 2017 roku odpisy i uaktualnienia wartości składników majątkowych i inwestycyjnych spółki, zostaną pozytywnie odebrane przez wszystkich i przyczynią się do wzrostu wartości firmy. Wierzę w to, że w końcu akcjonariusze uwierzą w spółkę a podejmowane działania i wyniki przekonają do niej obecnych i nowych akcjonariuszy. Z wyrazami szacunku, Wojciech Rybka Prezes Zarządu

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
DROZAPOL 0,37% 1,34 2019-09-17 12:39:26
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.