Forum Dzienniki giełdowe +Dodaj wątek

List Otwarty do Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. z 19.09.2018

Zgłoś do moderatora
Białystok, 15.09.2018 r.

Akcjonariusze mniejszościowi
spółki Rank Progress S. A.
reprezentujący łącznie 
powyżej 5% kapitału akcyjnego
(niżej podpisani)
adres do korespondencji:
Akcjonariusze mniejszościowi Rank Progress S.A.
Dom Maklerski BOŚ S.A.
Oddział Białystok 
ul. Piękna 1      
15-282 Białystok  

Pan Jan Mroczka
Prezes Zarządu
Rank Progress S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

  LIST OTWARTY

Szanowny Panie Prezesie

Od dłuższego już czasu jesteśmy akcjonariuszami Spółki, której jest Pan zarówno Prezesem, jak i najbardziej znaczącym udziałowcem. Z wielką wnikliwością obserwujemy wydarzenia, które jej dotyczą oraz śledzimy rozwój porównując spostrzeżenia z innymi spółkami z sektora. Zdajemy sobie sprawę z faktu (mając przekonanie, że z pewnością Pan też to dostrzega), że Rank Progress po 2 latach swoistego paraliżu inwestycyjnego i operacyjnego w końcu wchodzi na ścieżkę gwałtownego przyśpieszenia i rozwoju.
Z dużą nadzieją odnotowaliśmy zawarcie umowy o współpracy inwestycyjnej z Vantage Development, dotyczącej aktywizacji wielohektarowych, doskonale położonych należących do Rank Progressu terenów na wrocławskich Popowicach. Cieszymy się, że w końcu te grunty (stanowiące przecież bilansowo zapasy) zaczynają pracować pozwalając zarówno uwalniać gotówkę na potrzeby bieżące, ale też dzięki wypracowanym zapisom umowy oraz zachowaniu niepodzielnej kontroli nad większością gruntów na Popowicach stanowią jednocześnie intratną inwestycję na niedaleką przyszłość. Liczymy, że Port Popowice(wcześniej znany jako projekt Marina Park) przyniesie naszej Spółce znaczące korzyści finansowe oraz że będzie inwestycją prestiżową - znaną nie tylko we Wrocławiu, ale w całym kraju. Sposób organizacji i finansowania tej inwestycji (w tym tryb nabycia prawa do 65/100 części gruntów od BZ WBK), przy zachowaniu autonomicznej kontroli nad pozostałymi jeszcze większymi terenami (8,2 ha) oraz dobór odpowiedniego partnera do etapowej realizacji tej inwestycji to fakty, w których zaistnieniu nie sposób umniejszyć Pańskich zasług.
Wyraźnie mniejsze wagowo, ale również spore nadzieje wiążemy z tym, że inne duże tereny należące do Spółki i położone na olsztyńskim osiedlu Jaroty uzyskały na początku 2018 r. prawomocny miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – plan dość otwarty, gdyż dopuszczający wysokie budownictwo mieszkaniowe i/lub galerię handlową.
Z uwagą obserwujemy też sytuację w Miedzianej Górze pod Kielcami, gdzie nasza Spółka zaangażowana jest w plany budowy centrum handlowo-usługowego, a w jego ramach sklepu IKEA. Po licznych trudnościach obszar, na którym ma być wybudowane centrum, został objęty prawomocnym miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jednocześnie wydaje się, że istnieje realna szansa na szybkie zakończenie sporu sądowego pomiędzy wspólnikami spółki celowej NCT Inwestycje Świętokrzyskie, pełniącej rolę inwestora przy wyżej wymienionym projekcie. Tym samym przed spółką Rank Progress otwierają się perspektywy na rozpoczęcie realizacji kolejnej zyskownej inwestycji.
  Bardzo nas cieszy, że firma kojarzona głównie z funkcjonującymi galeriami handlowymi posiada tak ogromny majątek gruntowy. Pomimo odczucia, że ostatnio nie pracował on tak jakbyśmy sobie wszyscy życzyli - wiele przemawia za tym, że to się właśnie zmienia.
  Wobec powyższych jakże pozytywnych wydarzeń mocno intryguje nas i zastanawia absurdalnie wręcz niski poziom kursu akcji Rank Progressu na warszawskiej GPW. Spółka od dłuższego już czasu wyceniana jest na ok. 20 % swojej wartości księgowej, a przecież ta wartość księgowa chociażby ze względu na pozytywne zmiany sytuacji w lokalizacjach wymienionych wyżej jest realnie jeszcze większa. Sądzimy, że w pewnej mierze odpowiada za to polityka informacyjna Spółki, która jest niezwykle nieczytelna. Przykłady niejasnych komunikatów można by mnożyć. Tylko wytrawny i dobrze zorientowany w niuansach Spółki odbiorca jest w stanie wyczytać z nich prawdziwy sens i poprawnie je zinterpretować. Zarząd nie informuje też o wielu interesujących zdarzeniach, wyłączając drobne wzmianki w okresowych raportach, bądź sprawozdaniach zarządu.
Dlatego jako akcjonariusze mamy sugestię i pytanie.
  Sugestia dotyczy poprawy komunikacji z akcjonariuszami, którzy są Spółce wierni i czekają na lepsze czasy. Wiemy, że Pan Prezes jako laureat Wektora Pulsu Biznesu i Przedsiębiorca Roku 2012 potrafi doskonale komunikować się z akcjonariuszami. Pokazała to już historia i potwierdził rynek, który wówczas wyceniał akcję Rank Progressu na nawet 17 zł za sztukę.
Owszem lata minione były trudne. Zdajemy sobie sprawę, że obwarowania kredytu na wykup obligacji, którego udzielił Spółce BOŚ mocno sparaliżowały jej działalność, ale przecież to już praktycznie za nami. Spółka pod Pana przywództwem niemalże spłaciła już ten kredyt i co ważne – nie przesadziła w wyzbywaniu się pracujących aktywów, a ostatnio wręcz doprowadziła do zaktywizowania tych dotąd niepracujących. Niestety jak już wspomnieliśmy pozytywnych zmian nie odzwierciedla nawet w części cena giełdowa akcji ani obroty, będące probierzem zainteresowania akcjami firmy przez inwestorów. Liczymy, że tą sytuację można zmienić poprzez poprawę komunikacji z tzw. szerokim rynkiem. Niestety tradycją polskiej giełdy jest to, że wiele firm w chwili wejścia na parkiet ma potrzebę wsparcia swoich zamierzeń kapitałem akcjonariuszy i składa wiele obietnic i deklaracji, z których w późniejszym okresie niewiele wynika. Mamy nadzieję, że w przypadku Rank Progressu będzie inaczej i Pański powrót do dobrych praktyk z okresu świetności Spółki przywróci jej należny blask. Dlatego pomimo obecnego niskiego kursu akcji wierzymy, że niedaleka przyszłość pokaże, że my akcjonariusze dokonaliśmy słusznego wyboru decydując się na długofalową inwestycję w akcje Rank Progressu.
  Nasze pytanie dotyczy natomiast tzw. wartości godziwej akcji Rank Progressu:
Jaka Pana zdaniem jest ta wartość godziwa jednej akcji wobec zaistniałych ostatnio wydarzeń i zawartych umów?

Serdecznie pozdrawiamy licząc, że uczyni Pan zadość naszej sugestii dotyczącej zmian w polityce informacyjnej i szczerze odpowie na postawione pytanie.

Z wyrazami szacunku
  Akcjonariusze spółki RankProgress S.A.
poniżej 15 podpisów -
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl