Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  7,30 zł , zmiana od tamtej pory: -85,62%

KRU INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI SERII AB2

Zgłoś do moderatora
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie przydziału obligacji emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AB2 (Obligacje), emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2016 roku (Prospekt). Zapisy na oferowane 1 350 000 Obligacji prowadzono od 12 maja 2016 roku (włącznie) do 18 maja 2016 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 19 maja 2016 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 1067 Inwestorów złożyło zapisy na 2 313 722 Obligacje. W związku z tym Spółka przydzieliła Inwestorom 1 350 000 Obligacji, a stopa redukcji wyniosła 42%. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 135 000 000 zł. Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji w tym prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji, emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki. 
Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Już wiecie dlaczego jest kasa dla nas w postaci wykupu!!!!!!!!
  • KRU INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI SERII AB2 Autor: ~rara

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
YOLO -13,22% 1,05 2021-07-16 15:00:27