Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1 712,00 zł , zmiana od tamtej pory: 41,06%

KONKURS MINI MAX - PAŹDZIERNIK 2020

Zgłoś do moderatora
Witam ,
Zapraszam do udziału w nowej odsłonie Konkursu MINI MAX , którą przygotowaliśmy na rok 2020 .
Zasady zostały dość istotnie zmienione dlatego warto zapoznać się z nowym Regulaminem .

Podstawowe zmiany to:
- wprowadzenie 2 portfeli , co daje możliwość równoczesnej gry 2 kontraktami
- sposób składania zleceń – należy zawsze podawać identyfikator portfela ( P1 lub P2 )
- zlikwidowanie limitu w liczbie dopuszczalnych modyfikacji zleceń SL i TP ( zamknięcia )
- zmniejszenie teoretycznego depozytu dla 1 kontraktu do 3000 zł (korekta do aktualnych realiów) 

Podkreślam , że to ZABAWA , zasady są bardzo uproszczone w stosunku do możliwości gry na prawdziwym rachunku  więc uzyskany wynik nie przesądza o tym jak uczestnik radzi sobie w realnych warunkach. 
Podajemy  wyniki po każdym miesiącu , ale rok rozliczamy narastająco . 
CEL NA CAŁY ROK to wynik : + 300 punktów netto (  25 punktów na 1 miesiąc ) co odpowiada podwojeniu kapitału .
Wyniki podajemy w tabelce, którą utworzył i prowadzi Amiki ( EmU ) z pomocą EmGi .
Link do tabelki ( na wrzesień - link do października będzie podany na wątku )
link 

UWAGA 1:
Zlecenia otwarcia/zamknięcia pozycji będą widoczne w tabelce tak szybko jak się da ale czasem mogą się zdarzyć nawet kilkugodzinne opóźnienia. Dlatego też możliwe jest składanie kolejnych zleceń mimo, że poprzednie formalnie nie są zakończone w tabelce. Po weryfikacji chronologicznej prawidłowości zlecenia będą widoczne.
UWAGA 2:
Bardzo prosimy o jasne i precyzyjne składanie zleceń , tak aby nie budziły one żadnych wątpliwości . Emu wskazywał wielokrotnie na wątku ( np. lipcowym ) jak należy to robić. W przypadku , gdyby jednak były wątpliwości których nie da się jednoznacznie wyjaśnić - ostateczna interpretacja należy do Emu ( Amikip ) , który prowadzi zapisy w tabeli.

Zapraszam serdecznie , życzę powodzenia i dobrej ZABAWY !

ZASADY:
1. Gramy 2 kontraktami ( można mieć 2 otwarte pozycje równocześnie , jednakowe np. P1-L + P2-L  lub przeciwstawne np. P1-L + P2-S ) depo 2 x 3000 = 6000 zł ( samo odnawialne - w razie straty uzupełnia się samo ) 
2. CEL - podwojenie kapitału , czyli uzyskanie w roku 100 % zysku , czyli (dla uproszczenia) 300 punktów rocznie , czyli średnio 25 punktów miesięcznie. 
3. Mamy do dyspozycji 2 portfele : P1 ( górna linijka Tabeli ) i P2 ( dolna linijka Tabeli ) .
4. Każdy uczestnik może w miesiącu kalendarzowym wykonać maksymalnie 4 transakcje w  ramach każdego portfela , czyli łącznie 8 transakcji .
5. Transakcje muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem w stosunku do realnie biegnących notowań. Można je składać na tym wątku lub przez specjalny Formularz. Dostęp do formularza opisany jest w  https://www.bankier.pl/forum/temat_nowa-mozliwosc-skladania-zlecen,28499757.html  zaś zlecenia widoczne są w tabelce.
6. Transakcje zgłoszone na wątku w czasie podanej minuty , będą odnoszone do notowań rzeczywistych , które miały miejsce od tej samej minuty 00 sekund włącznie ( czyli od hh.mm.00  włącznie )
7. Transakcje zgłoszone za pomocą Formularza – będą odnoszone do notowań rzeczywistych , które miały miejsce począwszy od SEKUNDY złożonego zlecenia WŁĄCZNIE . Jest to istotne w szczególności w odniesieniu do zleceń PKC , które będą realizowane po pierwszym kursie od sekundy zlecenia włącznie.
8. UWAGA : każde zlecenie poprzedzamy nazwą portfela , którego dotyczy , np. P1-L 2050.
9. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – domyślnym portfelem będzie P1 , chyba że wykorzystano w nim wszystkie transakcje lub z dyspozycji wynika w oczywisty sposób , że odnosi się do P2 ( np. uczestnik da dyspozycję : zamykam na fix mając otwartą tylko pozycję w P2 ) . W każdym innym przypadku budzącym wątpliwości – ostateczna interpretacja należy do Amikip, który prowadzi zapisy w Tabeli .

OTWIERANIE POZYCJI
10. Zgłaszamy w takiej formie jak w normalnych zleceniach , czyli  K=kupno , S=sprzedaż i co bardzo ważne , zlecenie poprzedzamy nazwą portfela , którego dotyczy , np. P1- K 2050.
11. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – domyślnym portfelem będzie P1 , chyba że wykorzystano w nim wszystkie transakcje.
UWAGA : Podawanie identyfikatora jest bardzo ważne , bo jeśli np. uczestnik ma otwartą pozycję L w P1 i da dyspozycję S z zamiarem otwarcia przeciwnej w P2 ale nie poda identyfikatora wyda w ten sposób zlecenie TP ( zamknięcia ) dla Longa w P1 – ponieważ to portfel domyślny.
12.Uczestnik otwierając transakcję może zgłosić SL ( dowolny i nie trzeba tego robić od razu - byle z wyprzedzeniem w stosunku do notowań ) .
13. Zgłoszone zlecenie SL można modyfikować wielokrotnie .
14. Każde zlecenie otwarcia pozycji można modyfikować tylko 1 raz .
15. Każde zlecenie otwarcia pozycji można anulować  ALE jest to równoznaczne z wykorzystaniem 1 dostępnej modyfikacji w ten sposób, że złożonego później ( w dowolnym czasie ) zlecenia otwarcia nie można już modyfikować .
16. Niezrealizowane zlecenie otwarcia pozycji traci ważność na koniec sesji i jest równoznaczne z wykorzystaniem 1 transakcji .
 
ZAMYKANIE  POZYCJI 
17. Otwartą pozycję w danym portfelu ( P1 lub P2 ) trzeba zamknąć, aby otworzyć w tym portfelu następną.
18. Zlecenie zamknięcia pozycji można złożyć w dowolnym czasie ( oczywiście z wyprzedzeniem w stosunku do notowań rzeczywistych ).
19. Zlecenie zamknięcia pozycji ( w tym TP ) można modyfikować wielokrotnie lub anulować . 
20. Otwarta pozycja , która nie została zamknięta do końca miesiąca , będzie rozliczona po ostatnim kursie dla potrzeb podsumowania miesięcznego wyniku ( bez potrącania prowizji ) i automatycznie przeniesiona na następny miesiąc jako rozpoczęta transakcja nr 1 w tym samym portfelu w którym zakończyła miesiąc ( kurs otwarcia = kurs zamknięcia ostatniej sesji poprzedniego miesiąca ) . Każda otwarta pozycja zostanie ostatecznie zamknięta i rozliczona przy wygasaniu danej serii kontraktów . 
21. Wynik każdej transakcji pomniejszamy o 1 pkt. ( prowizja ) .

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE
22. Można złożyć zlecenie otwarcia pozycji w formie widełek np. K 2400 + S 2450 o ile w chwili zlecenia  rzeczywiste notowania są pośrodku ( tj. np. 2420 ) , która wartość wystąpi jako pierwsza – taka pozycja zostanie otwarta a druga „strona” widełek ulega unieważnieniu , NIE staje się automatycznie zleceniem TP . 
23. Można zgłosić po 17.00 np. o 17.03 zlecenie pojedyncze lub podwójne ( odwrócenia pozycji  tj. 2S lub 2L ) po cenie ustalonej na fix  ALE UWAGA - jeśli w notowaniach rzeczywistych od godz. 17.03.00 do zamknięcia NIE będzie już żadnej transakcji -  wówczas zlecenie zamknięcia  ( 1 ) przechodzi na dalsze sesje a jednoczesne zlecenie otwarcia nowej pozycji ( drugie - przy podwójnym ) to utrata kolejnej transakcji ( wyjątkowo przed zamknięciem bieżącej – taki przypadek szczególny ).
24. Zasadniczo można składać  zlecenia PKC na otwarcie lub zamknięcie . Dla zleceń w toku sesji odbiegających od aktualnego kursu w realu ( w rodzaju PKC ) i złożonych na wątku , przyjmujemy zasadę : dla zleceń S niższych niż pojawią się w realu będzie brany najniższy kurs w minucie zlecenia a dla zleceń L wyższych - najwyższy w realu w minucie zlecenia.  Analogiczne zlecenia ( PKC ) złożone za pomocą Formularza będą realizowane po pierwszym kursie od sekundy zlecenia włącznie.
25.  Inne przypadki nietypowe – będą rozstrzygane jak się pojawią i dopisywane do tej listy .
26. Staramy się rozliczać transakcje zgodnie z Regulaminem i notowaniami rzeczywistymi – ale mogą zdarzyć się pomyłki lub błędy – prosimy uczestników o ich zgłaszanie jak najszybciej .
Gdyby ktoś , mimo wyjaśnień niezgodności na wątku ,nie zgadzał się jednak z rozliczeniem – prosimy przedstawić na dowód kopię lub link do notowań w czasie rzeczywistym gdzie można sprawdzić datę , dokładny czas ( co do sekundy ) i kurs .
27. Czasem , w nietypowych przypadkach , uczestnicy Konkursu będą proszeni o zaakceptowanie doraźnego rozstrzygnięcia „jury” tj. Amikip i mojego ( lub innych kolegów, którzy być może dołączą do "jury" ) – aby gra mogła toczyć się dalej.
28. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – stosujemy zasady opisane w punkcie 9 , ostateczna interpretacja należy do Amikip.
29. W tabelce z wynikami kolorem czerwonym będą wyróżnione zmodyfikowane zlecenia otwarcia pozycji , których kolejna modyfikacja nie jest już możliwa – oczywiście o ile edytorzy tabeli ( Amikip lub EmGi ) zdążą , bo zlecenie otwarcia pozycji traci ważność z końcem sesji. 

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
FW20 -0,66% 2 415,00 2021-10-27 17:04:55
Brak wiadomości dla danej spółki
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.