Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,11 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%
Sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.
ESPI: Raport bieżący 25 / 2020 28.10.2020 16:34:58

Syndyk masy upadłości Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 28 października 2020 r. Spółka zawarła z CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Emitenta, obejmującej wskazane w umowie: - nieruchomości gruntowe stanowiące funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa położony w Goczałkowicach - Zdroju przy ulicy Uzdrowiskowej 4C i D, wraz z nieruchomościami nieoperacyjnymi, - nieruchomości gruntowe stanowiące funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa położony w Pszczynie przy ulicy Korczaka 5, wraz z oczyszczalnią ścieków i sklepem firmowym, - nieruchomości stanowiące funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa położony w Ćwiklicach przy ulicy Spokojnej 48, - prawa wynikające z umowy leasingu operacyjnego nieruchomości stanowiącej teren zakładu rozbioru i przetwórstwa mięsa położonej w Mokrsku, wraz z oczyszczalnią ścieków, - inwestycje, ruchomości, nakłady trwałe i ruchome środki trwałe dotyczące ww. nieruchomości, - wartości niematerialne i prawne, - prawa wynikające z umów dzierżawy, najmu oraz innych umów, jak również decyzji i pozwoleń możliwych do przeniesienia na kupującego, związanych ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nie wchodzą zobowiązania, wierzytelności, wierzytelności z rachunków bankowych oraz księgi, rachunki i dokumentacja księgowa Emitenta. Cena sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki wyniosła 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) netto i została zapłacona przed zawarciem umowy sprzedaży. Warunki sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostały zatwierdzone Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dnia 18 czerwca 2020 r. sygn. akt X GU 1144/19/3, o którego uprawomocnieniu się Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2020 opublikowanym w dniu 14 października 2020 r.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KANIA 30,86% 0,11 2019-10-01 15:29:05
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.