Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,26 zł , zmiana od tamtej pory: 142,86%

Komunikat 18,05,2021

Zgłoś do moderatora
Tłumaczenie z wujkiem Google:
AKTUALIZACJA DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY WŁASNOŚCI W PROJEKCIE W BANGALORE W INDIACH

Plaza Centers NV („Plaza” lub „Spółka”) ogłasza w dniu dzisiejszym, w uzupełnieniu do ogłoszenia z dnia 10 stycznia 2020 r. („Poprzednie ogłoszenie”), dotyczącego umowy („Umowa”) pomiędzy Elbit Plaza India Real Estate Holdings Limited ( podmiot zależny należący do Spółki (50%) i Elbit Imaging Ltd. (50%)) („EPI”) oraz lokalnego inwestora („Kupujący”) w celu sprzedaży 100% udziałów w Spółce Celowej („SPV ”), Która posiada następującą witrynę w Bangalore w Indiach:

1. Postępowanie upadłościowe wszczęte przeciwko Kupującemu w celu odzyskania należnych kwot zostało umorzone przez Krajowy Trybunał Prawa Spółek w Bangalore, ponieważ sprawa nie może zostać przed nim utrzymana, w związku z czym Plaza powinna domagać się odzyskania długu lub rozstrzygnięcia. swojego sporu na jakimkolwiek innym forum. W świetle powyższego Plaza rozważa złożenie odwołania lub wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko Kupującemu.
2. Odnośnie zakończonych spraw karnych dotyczących zniesławienia czeków, które zostały złożone jako zabezpieczenie zapłaty określonych rat, wszyscy oskarżeni stawili się przed sądem i zostali zwolnieni za kaucją. Ponadto dalsze postępowanie w sprawie toczy się dalej.
3. Od tego dnia Nabywca zapłacił EPI około 11,2 mln EUR (87,00 crores INR) (Plaza part 43,5 crores INR (około 5,6 mln EUR) SPV jest uprawniona do otrzymania wynagrodzenia w łącznej wysokości 356 crores INR (około 41,16 EUR mln) (Plaza część INR 178 mln EUR (około 20,58 mln EUR, jeśli Kupujący nie zamknie transakcji zgodnie z Umową. Ponadto Kupujący zastawił około 8,7 akrów działki jako zabezpieczenie zakończenia transakcji. Plaza będzie nadal podejmować wszelkie uzasadnione w danych okolicznościach środki w celu ochrony swojego interesu i będzie na bieżąco informować o wszelkich nowych wydarzeniach w tej sprawie.

Kończy się
  • Komunikat 18,05,2021 Autor: ~Hagi

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
PLAZACNTR 1,32% 3,06 2021-09-17 17:01:23