Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,71 zł , zmiana od tamtej pory: 0,70%

kolejny skup i co dalej ?

Zgłoś do moderatora
SOHO DEVELOPMENT: Aktualizacja informacji dotyczący spółek zależnych Recycling Park i Recycling Park Kamionka - Bankier.pl 

Zarząd Soho Development Spółka Akcyjna („Emitent”) przedstawia aktualizację informacji dot. spółek zależnych Recycling Park sp. z o.o. („RP”) oraz Recycling Park Kamionka Sp. z o.o. („RPK”) – w zakresie istotnych zdarzeń związanych z tym projektem, które mogą mieć znaczenie dla jego wartości.
Emitent otrzymał informację od RP o uzyskaniu przez tą spółkę decyzji SKO w Pile, utrzymującej w mocy decyzję I instancji - dotyczącą wydania dodatkowej decyzji środowiskowej, która optymalizuje projekt techniczny ITPO, dostosowując go do modelowych standardów dla rusztowych instalacji odzysku energii oraz do wymogów dotyczących dopuszczalnych rodzajów przetwarzanych odpadów. Wspomniana decyzja II instancji jest ostateczna. Jednocześnie, w ocenie Emitenta, powinna ona odpowiadać oczekiwaniom inwestorów w zakresie stosowanego rodzaju rozwiązań technicznych.

W tym kontekście należy wskazać iż zmianie uległo również otoczenie regulacyjne. Ostatnia nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zniosła m.in. wymóg ujęcia instalacji do termicznego przetwarzania odpadów na liście przygotowywanej przez Ministerstwo Klimatu. W wyniku tego, realizacja instalacji nie wymaga oczekiwania na publikację odpowiedniego rozporządzenia, związanego z możliwością prowadzenia budowy. Wprowadzenie tej zmiany prawnej jest elementem o zasadniczym znaczeniu dla projektu.

Natomiast w odniesieniu do wspomnianego w Raporcie bieżącym nr 13/2020 ryzyka prawnego dot. tymczasowego uchylenia zakazu składowania odpadów zmieszanych lub frakcji kalorycznej na składowiskach, na ten moment nie są wprowadzane takie rozwiązania.

W zakresie kluczowych dla projektu ITPO parametrów, poziom opłat za odbiór frakcji kalorycznej odpadów (ok. 2/3 przychodów zakładu odzysku energii) ustabilizował się na poziomie ok. 450-500 zł za tonę. Obecne stawki znajdują się na poziomie nieco wyższym od zakładanego w biznesplanie projektu. W przypadku energii elektrycznej (ok. 1/4 przychodów) ma miejsce dalszy wzrost cen do poziomów wynoszących ok. 275 zł/MWh w kontraktach długoterminowych, natomiast cena energii cieplnej pozostaje na poziomie ok. 40 zł/GJ.

Występują więc zarówno warunki rynkowe jak i regulacyjne dla zrealizowania inwestycji dot. zakładu odzysku energii. Projekt ITPO w Kamionce, poza wspomnianą decyzją środowiskową, posiada szereg decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenie na budowę, warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej i sieci cieplnej.

W związku z tym, planowane jest najpóźniej do połowy marca zaproponowanie grupie potencjalnych inwestorów dokonania inwestycji w ten projekt, przy czym Emitent zakłada przedstawienie propozycji składania ofert bez dodatkowych warunków zawieszających. Podejmowane będą działania mające na celu zakończenie tego procesu do końca I półrocza b.r. Emitent będzie informować o ich przebiegu, przy czym celem pozostaje zbycie posiadanego aktywa po odpowiedniej cenie i przeprowadzenie pod tym warunkiem kolejnego skupu akcji własnych.

Nie mogę się doczekać chwili, kiedy to wyczerpią "cała gotówkę" na skup akcji :))) dopiero wtedy będzie ciekawie .

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
SOHODEV 0,70% 0,72 2021-04-14 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.