Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,80 zł , zmiana od tamtej pory: 3,33%

Kiedy Ryba przechodzi do Rockbridge. Czyli o sposobach Altusa na zyski

Zgłoś do moderatora

Kiedy Ryba przechodzi do Rockbridge. Czyli o sposobach Altusa na zyski Jagoda Fryc


wczoraj 12:58
40 234

Foto: ARKADIUSZ ZIOLEK / East News
W ubiegłym roku za 17,9 mln zł Altus kupił BPH TFI, które zarządzało aktywami o wartości 2,6 mld zł.
Zobacz także

Altus TFI tymczasowo zamraża 11 funduszy

GetBack ma czas do 6 listopada na złożenie propozycji układowych

Wątpliwe prawnie umowy z brokerami, preferowanie funduszy, w których występuje szansa pobrania opłaty zmiennej (tzw. success fee) i w końcu nierówne traktowanie klientów – czy tak wyglądał przepis Altus TFI na zyski?

Business Insider Polska od dłuższego czasu prowadzi śledztwo dziennikarskie w sprawie tzw. afery GetBacku oraz jej wątków pobocznych. Nasze artykuły powstają w ważnym interesie społecznym. Mamy przekonanie, że gdyby o sprawie Amber Gold media pisały więcej i częściej, to być może ofiar oszustwa Marcina P. nie byłoby aż tak wielu. Rolą dziennikarzy w demokratycznym państwie prawa jest bowiem ujawniać potencjalne nieprawidłowości, informować o nich społeczeństwo i ostrzegać przed ryzykiem. Business Insider będzie wykonywał swoją misję społeczną, nawet jeśli z różnych stron pojawiają się próby uciszania i ograniczania wolności słowa naszych dziennikarzy i całej Redakcji.

Wiedzą dostępną publicznie są dziś informacje o postępowaniu administracyjnym, jakie KNF wszczęła wobec czterech TFI współpracujących z GetBackiem. Postępowanie toczy się w sprawie nałożenia sankcji administracyjnej na towarzystwa za brak nadzoru nad zarządzaniem funduszami wierzytelności. Więcej o tym postępowaniu można przeczytać tutaj.

Informacje, do których dotarliśmy, wskazują jednak, że postępowanie KNF w Altus TFI może objąć również inne fundusze, nie tylko te sekurytyzacyjne (wierzytelności). Materiał dowodowy, jakim dysponujemy, a także zeznania byłego pracownika pozwalają wnioskować, że w Altus TFI mogło dochodzić do naruszania przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz kilku rozporządzeń. Ale od początku…
Altusa historia sukcesu

Dla wielu uczestników rynku przez długi czas Altus TFI był wzorem do naśladowania. Rywale zazdrościli towarzystwu dynamicznego rozwoju. Firma, kierowana przez Piotra Osieckiego, nie tylko szybko pozyskiwała nowe aktywa, ale też była niezwykle zyskowna, jako spółka. Rok do roku zarobek netto rósł w dwucyfrowym tempie. W 2015 r. Altus wypracował na czysto ponad 61 mln zł, a rok później zysk był już większy o 27 proc. i przekroczył 78 mln zł. W całym 2017 r. na poziomie skonsolidowanym towarzystwo zarobiło ponad 100 mln zł (wzrost o 35 proc.), co było rekordem w dziewięcioletniej historii spółki. Żadne inne giełdowe TFI (Quercus i Skarbiec) nie może się pochwalić taką dynamiką wzrostu.

Ubiegły rok był też wyjątkowy dla Altusa z innego powodu. Po wielokrotnych próbach towarzystwu udało się dojść do porozumienia z amerykańskim koncernem GE w spawie przejęcia BPH TFI (dzisiejsze Rockbridge TFI). Za 17,9 mln zł (początkowo kwota opiewała na 20 mln zł, ale została skorygowana) Altus kupił BPH TFI z aktywami o wartości 2,6 mld zł (wartość w dniu finalizacji umowy). Powiedzieć tanio, to nic nie powiedzieć. Ale wokół tej transakcji nie obyło się bez kontrowersji. Z jednej strony dla wielu obserwatorów rynku dziwnym wydał się fakt, że KNF nie wyraziła sprzeciwu, aby Altus przejął BPH TFI za pośrednictwem spółki celowej powołanej specjalnie w celu uczestniczenia w tej akwizycji (w świetle prawa TFI nie może na siebie przejmować drugiego TFI).

Z drugiej strony, BPH TFI było w tym czasie uwikłane w spór z klientami feralnych funduszy nieruchomości. Część z nich nie poszła na ugodę z GE i postanowiła walczyć o zwrot całości zainwestowanych pieniędzy w sądzie (GE oferował im zwrot 60 proc. kapitału). Inwestorzy obawiali się, że po przeprowadzeniu sprzedaży BPH TFI zostaną z perspektywą długoletnich procesów, po których - nawet w przypadku zasądzenia roszczenia - nie będzie go od kogo egzekwować. Więcej o tej sprawie pisaliśmy tutaj.

Przejęcie BPH TFI niewątpliwie było dla Altusa transakcją intratną i wypełniało obietnicę złożoną przy IPO. Gdy w 2014 roku towarzystwo wybierało się na rynek główny GPW, Piotr Osiecki złożył deklarację, że pozyskane w drodze emisji akcji pieniądze przeznaczy właśnie na akwizycję.

Altus TFI przyciągał nie tylko milionowe aktywa i pozyskiwał nowych partnerów biznesowych, ale też otaczał się wpływowymi ludźmi. Piotr Osiecki potrafił się dogadać zarówno z jedną, jak i z drugą stroną polskiej sceny politycznej. Nie są też okryte tajemnicą jego doświadczenia zawodowe. Zaczynał jako makler w Banku Handlowym i doradca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu za czasów Emila Wąsacza w rządzie Jerzego Buzka. Potem latami robił karierę w grupie PZU – w zarządach NFI oraz PZU Asset Management. W 2008 roku wypłynął jako prezes oraz większościowy udziałowiec Altus TFI, na sztandarach niosąc hasła etycznego biznesu, w którym najważniejszy jest interes klientów. Zaczynał od kilku funduszy absolutnej stopy zwrotu, a swoją ofertę kierował do ludzi zamożnych.

Dziś Piotr Osiecki przebywa w areszcie. Śledczy postawili mu zarzuty wyrządzenia GetBackowi szkody majątkowej wielkich rozmiarów w związku ze sprzedażą spółki EGB. Windykator kupił ją od Altusa w 2017 r. za 207,6 mln zł, tymczasem zdaniem prokuratury jej rzeczywista wartość to 47 mln zł. Śledczy uważają, że aresztowani (również Jakub Ryba, członek zarządu Altusa oraz Konrad K., były prezes GetBacku), doskonale zdawali sobie z tego sprawę, oraz „działali wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”.
Równi i równiejsi

Business Insider Polska dysponuje jednoznacznym materiałem dowodowym (m.in. wiadomościami e-mail i sms), a także zeznaniami pracownika, które pozwalają wnioskować, że podczas zarządzania portfelami również innych funduszy Altusa, mogło dochodzić do łamania prawa. Historia, którą opisujemy, miała miejsce w ubiegłym roku, tuż po przejęciu BPH TFI (dzisiejsze Rockbridge) przez Altusa. Kupione towarzystwo na koniec 2016 r. było mocno pod kreską, notując – według szacunkowych danych – ponad 27 mln zł straty. Jakub Ryba, który przeszedł z zarządu Altusa do zarządu Rockbridge, postanowił zaprowadzić w firmie swoje porządki. I przedstawił nowym współpracownikom przepis na zyski.

- Poinformował nas, że TFI musi zacząć zarabiać i zaprezentował szybkie sposoby na poprawę wyników, stosowane wcześniej w Altus TFI. Zapytał najpierw, czy posiadamy umowę z jednym z biur maklerskich, dotyczącą pośredniczenia w transakcjach na kontraktach terminowych opartych o indeksy zagraniczne, które nie wymagają wcześniejszego alokowania zlecenia do poszczególnych portfeli. Wyjaśnił nam, że zyski z takich transakcji można księgować do funduszy, gdzie występuje możliwość pobrania success fee – mówi nasz informator.

Kontrakt terminowy (rodzaj instrumentu pochodnego) to w dużym uproszczeniu umowa dwóch stron o wykonanie transakcji kupna, w której kupujący zobowiązuje się do zakupu, a sprzedający do sprzedaży określonej ilości danego dobra, po określonej cenie i w określonym czasie. Co może być przedmiotem transakcji? Wszystko – m.in. surowce, akcje, waluty i indeksy giełdowe. Zawierający transakcje terminowe mają określone poglądy na to, jak kształtować się będzie cena danego dobra. Mówiąc wprost - kupujący zakłada, że np. indeks giełdowy będzie rósł, a sprzedający jest natomiast przekonany, że będzie spadać. W ostatecznym rozrachunku zysk osiąga ten, kto miał rację. Nasz rozmówca dodaje:
"Późna alokacja polega na tym, że decyzję o tym, gdzie zaksięgować transakcję, TFI podejmuje dopiero w momencie, gdy już wiadomo, czy wypracowano na niej zysk, czy stratę. Zyskowne transakcje idą do funduszy, w których towarzystwo ma możliwość np. pobrać success fee, a straty trafiają do portfeli, gdzie i tak takiej szansy nie ma, bo np. stopy zwrotu od dłuższego czasu są kiepskie. Innymi słowy: głównym kryterium jest opłacalność dla TFI."

Zapytaliśmy zarządzających z innych TFI, czy późna alokacja zleceń jest powszechną praktyką na rynku. Nasi rozmówcy przekonują, że standardem jest, iż decyzje o alokacji do portfeli funduszy podejmowane są przed dokonaniem transakcji zarówno na akcjach, obligacjach, jak i instrumentach pochodnych. Kwestie te powinny regulować wewnętrzne procedury. Zapytaliśmy też o to KNF. W odpowiedzi Komisja odesłała nas do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r.

A w nim czytamy (par. 34), że tzw. łączenie przez TFI zleceń jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy to połączenie zleceń nie działa na niekorzyść któregokolwiek funduszu lub klienta. Rozporządzenie mówi, że „nie można przydzielać świadczeń wynikających z połączonego zlecenia w sposób niekorzystny dla innego funduszu lub klienta.” Co więcej, TFI powinno w procedurach wewnętrznych określić, w jaki sposób świadczenia wynikające z połączonego zlecenia są przydzielane poszczególnym funduszom.

- Istotna jest także treść regulaminu działania w najlepiej pojętym interesie uczestnika tzw. best execution, gdzie kwestia łączenia, alokacji i przesłanek takich zleceń powinna być opisana. Towarzystwa wskazują zazwyczaj w tego typu procedurach, że dominująca powinna być - obok zasady działania w interesie uczestników, klientów i funduszu - także zasada proporcjonalności, a więc sytuacja, w której wektorem procentowego udziału danego funduszu w zrealizowanym zleceniu był stosunek aktywów netto funduszu (WAN) do wartości zlecenia, czy udział danego instrumentu w benchmarku danego funduszu. Towarzystwa ustanawiają w polityce alokacji także wyjątki od wskazanej powyżej zasady, z tym zastrzeżeniem, że musi być to uzasadnione interesem uczestników oraz brakiem działania na niekorzyść (brakiem preferowania) któregokolwiek z funduszy – mówi Mariusz Szarek, radca prawny MSZ Legal. Ekspert dodaje:
"Nie jest sytuacją pożądaną preferowanie jakichkolwiek funduszy przy łączeniu zleceń wielu funduszy. Mając jednak na uwadze brak transakcji dla tego „poszkodowanego funduszu” trzeba by wykazywać, że jego uczestnicy ponieśli stratę w wyniku tej aberracji, co jest trudne.

Poza tym istnieje jeszcze sfera dokumentowania źródeł decyzji inwestycyjnych, wskazywania przesłanek do zawarcia albo rezygnacji z zawarcia decyzji inwestycyjnej. Zarządzający powinien mieć podstawę (tzw. uzasadnione przyczyny) rezygnacji z realizacji zlecenia z wykorzystaniem majątku jednego funduszu kosztem innego funduszu."

Zapytaliśmy Altusa i Rockbridge, czy obowiązujące w TFI procedury składania zleceń i alokacji transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewniają równe traktowanie uczestników funduszy i czy TFI przed dokonaniem transakcji wskazuje, na jaki fundusz jest dokonywana transakcja na rynku akcji, czy obligacji, a także czy fundusze korzystają z instrumentów pochodnych, które nie wymagają wcześniejszego alokowania zlecenia na portfele konkretnych funduszy. Altus nie odpowiedział. Rockbridge zapewnił:
"Łączenie zleceń Funduszy jest dopuszczalne wyłącznie, gdy połączenie zleceń nie działa na niekorzyść któregokolwiek Funduszu. W przypadku realizacji Zleceń Zbiorczych, ich alokacja na poszczególne Fundusze określana jest z uwzględnieniem limitów inwestycyjnych obowiązujących dla danego Funduszu lub strategii inwestycyjnej, przy czym instrumenty finansowe/środki pieniężne uzyskane w wyniku wykonania takiego Zlecenia Zbiorczego są rozdzielane proporcjonalnie do zleceń składowych pomiędzy wszystkie Fundusze w danym Zleceniu Zbiorczym.

W przypadku częściowej realizacji Zlecenia Zbiorczego uzyskane instrumenty/finansowe/środki pieniężne rozdzielane są proporcjonalnie do jego zleceń składowych pomiędzy wszystkie Fundusze partycypujące w danym Zleceniu Zbiorczym. Alokacja dokonywana jest przed złożeniem zlecenia."
Polowanie na success fee

Gwoli wyjaśnienia: każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jako spółka, zarabia na opłacie za zarządzanie. Wyróżnia się opłatę stałą oraz zmienną. Ta pierwsza pobierana jest z aktywów netto, a jej wysokość nie zależy od wypracowanego zysku czy straty, ale od rodzaju funduszu. Z kolei opłatę zmienną, czyli tzw. success fee (opłata za sukces), towarzystwo ma możliwość pobrać wyłącznie wtedy, gdy np. fundusz pokona ustalony benchmark (np. indeks WIG), albo osiągnie stopę zwrotu wyższą od ustalonego z góry poziomu (np. 10 proc. w skali roku). Wówczas TFI od wypracowanej nadwyżki inkasuje dla siebie np. 20 proc. (wysokość success fee towarzystwo wpisuje do statutu funduszu). Czasami pojawia się też mechanizm high-water-mark, który polega na tym, że opłata jest pobierana w sytuacji, gdy wycena funduszu ustanawia nowe, historyczne maksimum.

Powszechnie przyjmuje się, że success fee motywuje TFI do osiągania - zarówno w interesie klientów, jak i własnym - jak najlepszych wyników inwestycyjnych funduszy. I nie ma w tym nic złego. Problem pojawia się wtedy, gdy towarzystwo zaczyna preferować jedne fundusze kosztem drugich, a zatem nie dba o interes wszystkich inwestorów, czego jednoznacznie wymaga ustawa o funduszach oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r.

- Rozmawialiśmy o odbywającej się tego dnia ofercie akcji LC Corp, o naszym zapisie na te papiery oraz o otrzymanej alokacji. Jakub Ryba poprosił o przesłanie listy wszystkich funduszy z opcją opłaty zmiennej (było ich osiem – red.). Zapytał, które z nich są bliskie naliczenia success fee, a także gdzie opłata nie została pobrana, a jest do wzięcia na koniec roku. Akcje LC Corp miały właśnie tam trafić. Dwa fundusze z tej listy (obligacyjny i pieniężny), zgodnie ze swoim statutem, nie mogły mieć akcji w portfelu, ale to w ich przypadku success fee mogło być największe. Jakub Ryba poprosił aby - mimo ograniczeń statutowych - akcje LC Corp tam zaksięgować – wskazuje nasz informator.

Oferta LC Corp, o której mówi nasz rozmówca, miała miejsce 15 września ubiegłego roku. Wówczas Leszek Czarnecki wychodził z akcjonariatu deweloperskiej spółki i sprzedawał 228,4 mln (51 proc.) jej akcji. Tego dnia zawarto łącznie 28 transakcji pakietowych, z czego największa opiewała na 57 mln sztuk akcji (12,7 proc., a więc jedna czwarta całej oferty). Stał za nią Altus TFI, który za te papiery zapłacił około 120 mln zł. Można było zakładać, że inwestycja ta będzie zyskowna, bo w „pakietówkach” za akcje płacono 2,1 zł, podczas gdy tego dnia na zamknięciu kurs LC Corp wynosił 2,57 zł (o 22 proc. więcej). Poza tym, zejście miliardera z pokładu LC Corp zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez rynek i już w dniu rozliczenia transakcji, czyli 19 września, kurs skoczył o jedną trzecią do 2,74 zł.

- Mając taką inwestycję w garści, można było podbić stopy zwrotu tych funduszy, z których TFI było w stanie „wycisnąć” jakieś success fee. Fundusze z opłatą stałą zostały pominięte. Do przedstawionej alokacji w tym czasie nie mogło jednak dojść, bo była ona niezgodna z naszymi - obowiązującymi wówczas - wewnętrznymi procedurami. Jakub Ryba powiedział wtedy o konieczności szybkiej zmiany regulaminów. Poinformował też, że w ciągu kilku tygodni zostaną uruchomione nowe fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ – red.) z opłatami zmiennymi. Poprosił o sprawdzenie we wszystkich starych funduszach otwartych (FIO – red.) limitów na zakup certyfikatów tych nowych FIZ – mówi nasze źródło.

O co chodzi? Nasz rozmówca wyjaśnia, że głównym powodem tworzenia nowych funduszy zamkniętych na polskim rynku jest to, że młodym funduszom łatwej jest pobierać opłatę zmienną, bo są małe, „zwinne” i nie mają zaszłości w portfelu. Na utworzenie FIZ sprzedawanego w ofercie prywatnej nie potrzeba też zgody KNF, więc sam proces uruchamiania nowych produktów jest szybki.

Zapytaliśmy Rockbridge TFI, czy po zmianie właściciela (po przejęciu przez Altus TFI) zmienione zostały wewnętrzne procedury składania zleceń i alokacji transakcji. W odpowiedzi towarzystwo napisało:
"Wszystkie regulacje wewnętrzne wymagały przeglądu po transakcji, co wynikało przede wszystkim z wyjścia z Grupy GE oraz dostosowania do nowej struktury organizacyjnej Rockbridge TFI. Regulacja dotycząca składania i alokacji zleceń merytorycznie nie uległa zmianie."
Prowizja od prowizji, czyli kto finansuje Bloombergi

Nasze źródło ujawnia, że pomysłów na poprawę zyskowności dawnego BPH TFI Jakub Ryba miał więcej.

- Wydał nam dyspozycję zmiany umów z biurami maklerskimi. Chodziło o umowy, które zapewniały, że po przekroczeniu określonego wolumenu prowizji, broker wypłaca TFI tzw. kick back. Pieniądze z tego tytułu miały iść m.in. na pokrycie kosztów terminali Bloomberg. Umowy miały być zawarte z dwoma konkretnymi biurami maklerskimi – wskazuje nasz informator.

Gwoli wyjaśnienia warto zaznaczyć, że prowizje maklerskie (opłaty za pośredniczenie w transakcjach rynkowych) pokrywane są z aktywów uczestników funduszy (a nie z pieniędzy TFI). Opisany „kick back” w tej formie nie wracał do klientów funduszy, lecz niejako zasilał kieszeń towarzystwa. Zapytaliśmy o to KNF:

- Z punktu widzenia regulacji dotyczących brokera, jego klientem jest fundusz inwestycyjny, w związku z czym przekazywana przez brokera płatność na rzecz TFI będzie rozpatrywana na gruncie art. 83d ust. 1 pkt 3 ustawy o obrocie (zakładając, że jest to płatność związana z usługą świadczoną przez brokera na rzecz funduszu inwestycyjnego). O ile nie spełni warunków tam przewidzianych, będzie uznana za tzw. niedozwoloną zachętę – słyszymy w Departamentowi Komunikacji Społecznej UKNF.

Zapytaliśmy również zarządzających z innych TFI, czy spotkali się kiedykolwiek z takimi umowami. Nasi rozmówcy twierdzą, że nie jest to standardowa praktyka na rynku i zwracają uwagę, że każde towarzystwo powinno mieć wewnętrzne procedury wyboru biur maklerskich, zgodne z rozporządzeniami Ministerstwa Finansów. Przy wyborze brokerów (nie jednego, lecz kilku) TFI powinno się kierować przede wszystkim interesem klientów: zwracać uwagę nie tylko na wysokość pobieranych prowizji, ale też na jakość świadczonych usług.

- Spotyka się takie postanowienia, które wskazują na mniejsze opłaty transakcyjne w zależności od ilości lub wartości zleceń w czasie. Są to kwestie indywidualnie negocjowane w umowach z domem maklerskim. Wynagrodzenie dla DM jest zazwyczaj kosztem nielimitowanym funduszu, a nie towarzystwa. Tym samym ewentualnym beneficjentem zniżek/zmian opłat powinien być fundusz – ocenia Mariusz Szarek, radca prawny MSZ Legal. Ekspert dodaje:
"Towarzystwo żyje - i ma do tego ustawowe umocowanie - z opłaty za zarządzanie, a nie wynagrodzenia zwrotnego od jakiegokolwiek innego podmiotu. Pokrywanie kosztów systemów wewnętrznych TFI przez podmiot trzeci także uznać należy za sytuację niestandardową, lecz nie za niemożliwą."

Zapytaliśmy zarówno Altusa, jak i Rockbridge TFI czy towarzystwa mają wewnętrzne procedury wyboru brokerów pośredniczących w przyjmowaniu zleceń, a także jakimi kryteriami kierują się przy wyborze biura maklerskiego. Altus w ogóle nie odniósł się merytorycznie do naszych pytań. Rockbridge z kolei napisał:
"Towarzystwo współpracuje z Brokerami w oparciu o umowy ramowe określające zasady współpracy, procedury operacyjne i zasady rozliczeń transakcji. Współpraca z Brokerami podlega okresowej ocenie pod kątem jakości analiz rynkowych, dostępności do rynku ofert pierwotnych, realizacji zleceń, kosztów realizacji zleceń.

Dokonując konkretnej transakcji przez danego Brokera uwzględnia się fakt wpisania podmiotu na listę podmiotów o wysokim stopniu ryzyka oraz listę podmiotów o niskiej sprawności operacyjnej oraz otrzymaną przez Brokera ocenę."

- Uważam, że KNF powinna gruntownie temat zbadać. Prześwietlić transakcje TFI, sprawdzić billingi telefonów komórkowych w kontekście ewentualnych nieprawidłowości. Niewykluczone są również zmowy pomiędzy uczestnikami rynku i działania w porozumieniu, w celu podbijania kursów spółek. O istnieniu tak zwanej spółdzielni już od dłuższego czasu spekulowano w środowisku zarządzających. Duża część wyników gwiazd nowopowstałych w ostatniej dekadzie TFI opiera się na produkcji piramid w postaci pompowania kursów wybranych spółek – najlepiej niepłynnych. Nie ma na to dowodów. I pewnie nie łatwo będzie je zdobyć. Ale wydaje się, że KNF i prokuratura ma do tego odpowiednie narzędzia. Pobieranie success fee od drukowanych wyników, generowanych na sztucznie pompowanych notowaniach kilku spółek, to tak naprawdę okradanie klientów. KNF powinna też zrobić przegląd opłat zmiennych w funduszach. Nie jest to bowiem rozwiązanie doskonałe, wręcz stwarza ogromne pole do nadużyć – wymienia nasz rozmówca, zarządzający funduszami.

Zapytaliśmy KNF, czy i w jaki sposób Komisja kontroluje konstrukcję opłat zmiennych i czy weryfikuje modele księgowe do ich naliczania w TFI. Spytaliśmy też, czy przedmiotem kontroli nadzorcy jest polityka alokacji zleceń. W odpowiedzi KNF poinformowała, że „konstrukcja wynagrodzenia za zarządzanie podlega weryfikacji w ramach postępowań w przedmiocie udzielenia zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego (w przypadku funduszy, których utworzenie wymaga zezwolenia KNF) i obejmuje m.in. analizę symulacji wysokości wynagrodzenia w zależności od kształtowania zmiennych ekonomicznych.”

- Zgodność działalności TFI z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w TFI w zakresie dotyczącym łączenia i alokacji zleceń dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych mogą stanowić przedmiot czynności kontrolnych przeprowadzanych przez pracowników UKNF w sytuacji identyfikowania okoliczności wskazujących na możliwość występowania nieprawidłowości w tym zakresie. Zgodność działalności TFI z przepisami i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w ww. obszarze powinna być przedmiotem czynności podejmowanych przez komórki zgodności działalności z prawem oraz audytu wewnętrznego funkcjonujące w TFI – pisze dalej Departamentowi Komunikacji Społecznej UKNF.

Business Insider Polska będzie temat kontynuował. Zgłaszają się do nas osoby związane z aferą GetBack i jej wątkami pobocznymi. Część nieopisanych w tym artykule informacji udało się nam się potwierdzić i pozyskać dowody. Niektóre doniesienia wciąż weryfikujemy, kontynuując dziennikarskie śledztwo. Kolejne artykuły w tej sprawie opublikujemy wkrótce.

Prokurator Agnieszka Zabłocka – Konopka, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie w rozmowie z BI zachęca wszystkich, którzy do sprawy GetBacku oraz jej wątków pobocznych mogliby coś nowego wnieść, do zgłaszania się do prokuratury i składania zeznań. Przypomina o art. 60 Kodeksu Karnego, który w uzasadnionych przypadkach może mieć zastosowanie.

Rzeczony artykuł 60 k.k. mówi o tym, że sąd może zadecydować o nadzwyczajnym złagodzeniu kary (a nawet warunkowym zawieszeniu jej wykonania) w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli sprawca ten ujawni organom ścigania informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ALTUS 2,76% 1,86 2023-06-01 16:47:40
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.