Forum Giełda +Dodaj wątek

Kapitalizacja spółki 38.5 mln Zawarta umowa ponad 9 mln zł netto

Zgłoś do moderatora
arząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 16 czerwca 2012 roku otrzymał podpisaną umowę handlową (dalej Umowa) z O-I Europe Sarl. z siedzibą w Lozannie.
Przedmiotem Umowy jest dostawa stłuczki szkła opakowaniowego do O-I Produkcja Polska S.A.
Umowa obejmuje dostawy stłuczki realizowane w roku 2012, a jej szacunkowa wartość wynosi 9.180.000,00 zł netto i jest uzależniona od faktycznie zrealizowanych dostaw. Warunki tejże umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego umowach, nie zawarto też postanowień dotyczących kar umownych.
Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=2&_OID=43&_Lang=&_RowID=2020526&category=31,32,33,35,5,6,7,10,9,8,15,41,18,13,42,16,43,14,44,17,45,11,36,47,48,58,59,54,55,56,57&_CheckSum=-1988583436

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KREC -1,32% 22,50 2022-05-24 10:16:36
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.