Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,40 zł , zmiana od tamtej pory: -19,17%

K4 Koblandy oraz Shyrak 2

Zgłoś do moderatora
TOTAL & CNPC
Zgłoś do moderatora
Zarząd zmienił zasoby do 1,909 ooo ooo bbe$ a przy wyliczaniu przeliczał 6 $ za baryłkę przy cenie 74$,podając nowe zasoby zaznaczył że nie zmienił wyceny "netto"po opodatkowaniu.

Koncesja Koblandy K3- po raporcie Danielsa nie będzie już opróbowania ( to są moje przypuszczenia)ponieważ dokonał tego TOTAL który jak pisze w raporcie potwierdził wszystkie wyliczenia Danielsa.
Rząd Kazachstanu w 2012 wyraził zgodę na objęcie 50% udziałów w koncesji Koblandy przez TOTALA.
Dn 24 maja 2012 PODPISANIE UMOWY WYKONAWCZEJ Z KONCERNEM TOTAL DLA WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA OBSZARZE KONTRAKTU OTG W KAZACHSTANIE I PRZYGOTOWANIE DO WYKONANIA KOLEJNEGO ODWIERTU NA KOBLANDACH Tj.K4. TOTAL ma zainwestować 70 mln $ w nowy odwiert K4 i infrastrukturę.
Strategiczna współpraca z koncernem TOTAL rozpoczęła się w 2010 roku. W 2010 roku, Petrolinvest podpisał z koncernem TOTAL umowę o strategicznej współpracy (umowa farm-out) w ramach kontraktu OTG i struktury Koblandy. W wyniku przeprowadzonych przez TOTAL i Petrolinvest prac na tej strukturze w zakresie reinterpretacji danych geologicznych w celu wyznaczenia miejsca wykonania kolejnego odwiertu mającego na celu potwierdzenie zasobów złoża Koblandy, a także wypełnienia przez Petrolinvest szeregu warunków zawieszających umowy farm-out, w dniu 23 maja 2012 obie firmy podpisały umowę o wspólnym zarządzaniu (JOA) precyzyjnie określającą zasady współpracy przy odwiertach i eksploatacji węglowodorów na strukturze Koblandy.
Prezes Zarządu Petrolinvest S.A. Bertrand Le Guern komentując podpisanie umowy o wspólnym zarządzaniu (JOA) stwierdził: „Zawarte w 2010 roku partnerstwo z koncernem TOTAL wynikało z bardzo wysokiej perspektywiczności struktury Koblandy, gdzie odwiertem Koblandy-3 potwierdziliśmy złoże wysokiej jakości ropy naftowej i gazu ziemnego. Dzisiejsze podpisanie umowy z koncernem TOTAL określa szczegółowo prawa i obowiązki koncernu TOTAL jako operatora kontraktu OTG.”
To było 2 lata temu teraz czas na nowe wiadomości.
Na podstawie zawartej umowy drugim istotnym dla Total projektem w Kazachstanie staje się nasz wspólny projekt na koncesji OTG gdzie na podstawie umowy JOA Total zostanie operatorem dla wszystkich prac na terenie tego kontraktu, z wyjątkiem prac prowadzonych na strukturze Shyrak, które Petrolinvest będzie prowadził samodzielnie.
Zawarcie umowy JOA było możliwe dzięki potwierdzeniu obecności gazu i ropy w odwiercie K-3 na Koblandach w 2009 roku oraz perspektywiczności całego kontraktu OTG ocenionego przez niezależnego eksperta (międzynarodową firmę McDaniel & Associates) na 1,9 mld boe. Sama struktura Koblandy – jedna z pięciu w kontrakcie OTG - z 800 mln boe, zalicza się w praktyce do tzw. gigant fields (złoża ok. 1 mld boe).
Zaangażowanie Grupy TOTAL w kontrakt OTG poprzedzone zostało głęboką analizą wszystkich dostępnych materiałów geologicznych i pozytywnymi wynikami przetworzenia i interpretacji danych sejsmicznych 3D wykonanych na zlecenie koncernu TOTAL.
TOTAL zainwestuje na OTG w najbliższym czasie ok. 70 mln USD Na podstawie umowy farm-out koncern Total zobowiązał się do sfinansowania prac na terenie kontraktu OTG w kwocie 70 milionów USD, które obejmują między innymi wykonanie głębokiego odwiertu K-4 na strukturze Koblandy, w zamian za co OTG zobowiązało się do przeniesienia na rzecz Total 50% udziału w kontrakcie OTG.

Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO OilTechnoGroup

Aneks, zgodnie z warunkami decyzji Ministerstwa Energetyki Republiki Kazachstanu, o której otrzymaniu Spółka informowała we wskazanym powyżej raporcie bieżącym, i w oparciu o przepisy ustawy "O złożach i użytkowaniu złóż kopalin" Republiki Kazachstanu ("Ustawa"), przedłuża okres poszukiwawczy Kontraktu o trzy lata, tj. do dnia 18 marca 2019 roku, w celu wykonania oceny odkryć.

Zawarcie Aneksu było możliwe dzięki uzyskaniu dobrych wyników prac poszukiwawczych przeprowadzonych w czasie dotychczasowego okresu trwania Kontraktu, w tym przede wszystkim wyników odwiertów Koblandy K-3 i Shyrak 1.

Zakres prac oceniających został szczegółowo ustalony w Programie Roboczym, będącym integralną częścią podpisanego Aneksu. Program Roboczy przewiduje w latach 2016 - 2019 między innymi wykonanie opróbowania odwiertu Shyrak 1 oraz wiercenie kolejnych odwiertów, w tym odwiertów oceniających K-4 na bloku Koblandy-Tamdy oraz Shyrak 2 na bloku Shyrak.
. Na bloku Shyrak planowane jest również wykonanie badań sejsmicznych 3D.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PETROLINV 46,97% 1,94 2017-06-28 17:04:44
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.