Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  87,20 zł , zmiana od tamtej pory: -2,52%

[IR] Grupa Śnieżka – podsumowanie 1Q2021

Zgłoś do moderatora
1Q2021 roku przyniósł Grupie Śnieżka wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz zysków. O prawie jedną piątą zwiększyły się wpływy z rynku polskiego, do czego – poza utrzymującym się wysokim popytem na produkty z wyższej półki – przyczynił się wzrost zamówień od partnerów handlowych, przygotowujących się do wiosennego szczytu zainteresowania Polaków produktami dekoracyjnymi.
 
– Również w pierwszych trzech miesiącach tego roku obserwowaliśmy zainteresowanie Polaków remontami i odświeżaniem swoich domów z wykorzystaniem lepszych jakościowo produktów, takich jak nasze farby Magnat. Z drugiej strony przedłużająca się zima wpłynęła szczególnie na nieco mniejsze zainteresowanie systemami dociepleń. Finalnie jednak osiągnęliśmy dobre wyniki, choć przed nami pełna wyzwań główna część sezonu remontowego. Mamy też na uwadze, że doskonałe ubiegłoroczne wyniki w drugim kwartale były zbudowane na czynnikach wynikających z nowej wówczas rzeczywistości pandemicznej i związanego z nią boomu remontowego – skomentowała wyniki Joanna Wróbel-Lipa, wiceprezes zarządu FFiL Śnieżka SA.
 
Przychody
W 1Q2021 roku wszystkie spółki Grupy wypracowały skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 182,6 mln zł, o 8,8% wyższe r/r. Pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki tego okresu miała przede wszystkim wyższa sprzedaż zrealizowana w Polsce. Na rynku krajowym przychody wyniosły 126,6 mln zł i poprawiły się o 19,5% r/r.
 
Zrekompensowało to wyniki sprzedaży osiągnięte na rynkach zagranicznych: na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi, które były łącznie o 8,9% niższe niż rok wcześniej. Wpłynęły na to m.in. głębsze niż na polskim rynku konsekwencje pandemii COVID-19, niesprzyjające warunki pogodowe, a także zmiany wynikające z wdrażania nowego modelu operacyjnego w zagranicznych spółkach Grupy.
 
Zyski i dywidenda
W 1Q2021 roku wzrosły skonsolidowane zyski Grupy oraz marże na niemal wszystkich poziomach. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 22,0 mln zł (+9,7% r/r), EBITDA zaś 30,8 mln zł (+9,6% r/r). Skonsolidowany zysk netto poprawił się o 12,9% r/r, do 17,3 mln zł. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął wartość 16,3 mln zł (+14,8% r/r).
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL 29 kwietnia br. zadecydowało o wypłacie dywidendy z zysku netto za 2020 rok w wysokości 45,4 mln zł, czyli 3,6 zł na jedną akcję. Jej wypłatę zaplanowano na 31 maja br.
 
Inwestycje
Grupa Śnieżka kontynuuje największy w swojej historii cykl inwestycyjny. W 1Q2021 roku przeznaczono na ten cel kwotę 24,6 mln zł, z czego większość pochłonęły wydatki na trwającą budowę nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie. Wejście tej inwestycji w kluczową fazę testów zaplanowano na III i IV kwartał br.
 
Wyzwania
Wśród wyzwań dla Grupy nadal należy wymieniać trudny do przewidzenia długoterminowy wpływ pandemii COVID-19. Grupa monitoruje także sytuację na rynku surowców po tym, jak pod koniec ub.r. oraz w pierwszych miesiącach 2021 roku wystąpiły czasowe problemy z ich dostępnością, co przy dużym popycie spowodowało wzrost ich cen. Zawirowania na rynku surowców miały niewielki wpływ na Grupę 1Q2021.
 
Z raportem za 1Q2021 można zapoznać się m.in. tu: 
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,472069
 
Zespół Relacji Inwestorskich FFiL Śnieżka SA
  • [IR] Grupa Śnieżka – podsumowanie 1Q2021 Autor: ~Relacje_inwestorskie

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
SNIEZKA 0,24% 85,00 2021-07-30 16:34:36
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.