Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,16 zł , zmiana od tamtej pory: 87,50%

IPO DS przygotuje emisję i debiut Zortrax producenta drukarek 3D

Zgłoś do moderatora
IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA zawarcie z Zortrax Sp. z o.o. ramowej umowy na doradztwo i przeprowadzenie ofert papierów wartościowych
Raport Bieżący nr 3/2014
Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS) informuje, iż w dniu 5 lutego 2014 r. zawarł z INVISTA Dom Maklerski S.A. (INVISTA DM) oraz Zortrax Sp. z o.o. (Zortrax, Zleceniodawca) trójstronną ramowa umowę na doradztwo i przeprowadzenie ofert papierów wartościowych (Umowa).

Umowa została zawarta w związku z zamiarem Zortrax co do przeprowadzenia oferty publicznej obligacji i ich wprowadzenia do obrotu na Catalyst, przekształcenia w spółkę akcyjną, przeprowadzenia oferty publicznej akcji a następnie wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect oraz oferty publicznej akcji i przeniesienia akcji Zortrax z notowań na NewConnect na rynek regulowany.

Przedmiotem Umowy jest zlecenie przez Zortrax łącznie IPO DS oraz INVISTA DM (Wykonawcy) czynności w ramach przeprowadzenia ofert publicznych instrumentów finansowych oraz dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego.

Poza standardowymi dla tego rodzaju umów przypadkami wskazującymi na możliwość rozwiązania Umowy strony mają prawo do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym jeżeli w terminie 36 miesięcy od zawarcia Umowy akcje spółki nie będą notowane na rynku regulowanym.

Emitent uznaje powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy wpisuje się w realizację przez IPO DS działań w zakresie budowy zdywersyfikowanego portfela klientów oraz rozwoju zakresu oferowanych usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi 

WIADOMOŚCI

30.06.2015 14:35 - 19731468

Zortrax rusza z ofertą publiczną akcji s. C; w I poł 2016 r., planuje IPO
Zortrax opublikował memorandum informacyjne, na podstawie którego zaoferuje inwestorom 162,5 tys. nowych akcji serii C. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji, która planowana jest w I półroczu 2016 roku.
Cena emisyjna akcji serii C wynosi 32,5 zł.

Przewidywane wpływy netto z oferty publicznej akcji serii C są szacowane na około 5 mln zł.

Ponad 2/3 emisji będą mogli objąć inwestorzy, którzy kupili w ubiegłym roku obligacje spółki. Na pozostałe akcje zapis będzie mógł złożyć każdy inwestor.

W transzy dla obligatariuszy spółka gwarantuje objęcie 16 akcji serii C za każdą nabytą obligację. 16 sztuk akcji to również minimalny zapis w tej transzy. W transzy otwartej można się zapisać na nie mniej niż 160 akcji i nie więcej niż wynosi wielkość oferty.

Zapisy dla obligatariuszy oraz w transzy otwartej potrwają od 2 do 7 lipca br. i są przyjmowane w domu maklerskim Ventus Asset Management. Przydział akcji ma nastąpić 16 lipca.

Środki z emisji akcji serii C spółka chce wykorzystać na sfinansowanie produkcji, wprowadzenia na rynek i komercjalizacji nowej drukarki Zortrax Inventur oraz materiałów do druku 3D. Premiera drukarki miała miejsce 27 maja br., a jej sprzedaż ma ruszyć na przełomie III i IV kwartału na wszystkich rynkach, na których działa firma.

Obecnie kapitał Zortrax dzieli się na 9,69 mln akcji. Akcje serii C będą stanowiły około 2,3 proc. w podwyższonym kapitale spółki.

W 2014 r. spółka miała 2,8 mln zł zysku netto i 12,5 mln zł przychodów. Na koniec 2014 r. kapitały własne spółki były na poziomie 9,63 mln zł, a zadłużenie długoterminowe wynosiło 5,9 mln zł.

Firma Zortrax specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanego środowiska druku 3D obejmującego autorską drukarkę, oprogramowanie oraz materiały do druku. Zortrax zatrudnia kilkunastu inżynierów i programistów, którzy pracują nad rozwojem produktów.(PAP)

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
IPODS 0,00% 0,30 2020-05-22 09:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.