Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  4,13 zł , zmiana od tamtej pory: 19,37%

INFO - zwołanie NWZA 16.02.2016

Zgłoś do moderatora
Planowane zmiany w RN. Czyżby grunt pod inwestora i obsadzanie stanowisk jego ludźmi? Jak myślicie?

Data sporządzenia: 2016-01-20
Skrócona nazwa emitenta
DTP S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2016 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6.Zamknięcie obrad.

W załączniku Zarząd Spółki przekazuje Ogłoszenie zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad, wykonując dyspozycję art. 402(2) Ksh.
Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na swojej stronie internetowej: www.dtpsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia".
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie_ o_ zwołaniu_NWZ (2).pdfogłoszenie_ o_ zwołaniu_NWZ (2).pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ DTP S.A.
projekt uchwał NWZA (DTP S A ).pdfprojekt uchwał NWZA (DTP S A ).pdf Projekty uchwał NWZ

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
DTP 0,00% 4,93 2016-05-19 15:33:27
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.