Forum Giełda +Dodaj wątek

INFO !!! NOWY FUND BRE nabył 6,23% akcji $$$ RAKIETA $$$

Zgłoś do moderatora
Nabycie 6,23 % akcji EM Lab SA przez klientów BRE Wealth Management S.A.

Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 3 września 2010 od BRE Wealth Management S.A. w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o przekroczeniu w dniu 25 sierpnia 2010 przez klientów BRE Wealth Management S.A. progu 5 % udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia klienci BRE Wealth Management przed nabyciem akcji posiadali łącznie 347 499 akcji Spółki, co stanowiło 3,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 347 499 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiących 3,12% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
W wyniku nabycia akcji w dniu 25 sierpnia 2010 roku Klienci BRE Wealth Management posiadają obecnie 693 734 akcji Spółki, które stanowią 6,23% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 693 734 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co daje 6,23% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia nie istnieją żadne podmioty zależne od BRE Wealth Management, które posiadałyby akcje Spółki oraz nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Art. 69 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
MEDIACAP 2,90% 2,48 2021-06-17 16:42:24
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.